Bettertogether.

từ vựng y học rss

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA (NGÀY THỨ BẢY)

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS Nguyen phuoc vinhco & cộng sự    Never let a day go by without looking at …                                                          – npvc- NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY): CONTENTS                                   I. STRUCTURES OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM II. DISORDERS OF THE UPPER GASTRO.INTESTINAL TRACT III. DISORDERS OF… Read More ›

TẠI SAO ‘KHÓC NGOÀI QUAN ẢI’, ‘CHƯA TỚI CHỢ ĐÃ HẾT TIỀN’ … ĐƯỢC DỊCH SANG TIẾNG ANH LÀ ‘PREMATURE EJACULATION’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google  ‘Chưa tới chợ đã tiêu hết tiền’, ‘khóc ngoài quan ải’ … là những từ ngữ hóm hỉnh để chỉ hiện tượng xuất tinh sớm ở người đàn ông. Các từ ngữ này chỉ một chứng / bệnh khó nói của giới mầy râu… Read More ›

TIẾNG ANH Y KHOA PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ ĐỒNG NGHĨA, GHÉP NHÂN DANH ĐỒNG NGHĨA

nguyễn phước vĩnh cố & cộng sự ĐỒNG NGHĨA LÀ GÌ? (WHAT IS SYNONYM?) Synonym /ˈsɪnənɪm/ n synonymous /sɪˈnɒnɪməs/ adj synonymy /sɪˈnɒnɪmi/ n Theo từ điển Longman về Giảng dạy Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Ứng dụng …. [tr.368], thì đồng nghĩa là ‘từ có cùng nghĩa hay gần nghĩa với từ khác. Ví… Read More ›

GHÉP NHÂN DANH (EPONYMS) /ˈepənɪm/ TRONG TIẾNG ANH Y KHOA

nguyễn phước vĩnh cố & cộng sự GHÉP NHÂN DANH (eponyms /ˈepənɪm/) LÀ GÌ? Theo Wikipedia thì ‘An eponym is a person, place, or thing after whom or which someone or something is (or is believed to be) named. Thus, Elizabeth I of England is the eponym of the Elizabethan era.’ (Thuật ngữ ‘ghép nhân… Read More ›

GIỚI THIỆU HAI TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Y KHOA THƯỜNG GÂY NHẦM LẪN CỦA HỆ TIÊU HÓA: IBS & IBD

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Hai thuật ngữ này khi viết về mặt hình thức khá giống nhau, gần như hai cụm từ ‘so far’ và ‘by far’ chưa nói đến khi dịch, đặc biệt những người không có kiến thức về ngôn ngữ y khoa nên chắc chắn… Read More ›