Bettertogether.

từ vựng y học rss

TRENCH FOOT & TINEA PEDIS TRONG MÙA LŨ LỤT NĂM 2020 Ở MIỀN TRUNG

TRENCH FOOT & TINEA PEDIS TRONG MÙA LŨ LỤT NĂM 2020 Ở MIỀN TRUNG Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôi vừa học được trong một bài viết của Bác sĩ Wynn Tran (hiện đang sống và làm việc tại Mỹ) 2 thuật ngữ về bệnh da ở chân thường xảy ra trong mùa lũ là Trench… Read More ›

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN SEVEN DAYS (FIRST DAY)

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE REPRODUCTIVE  SYSTEM IN SEVEN DAYS ABOUT THE AUTHOR Nguyen Phuoc Vinh Co is a retired teacher. After he retired from teaching in 2018, he devoted himself particularly to the study of the language of medicine in which he was previously interested. For 20 years previous to that, he… Read More ›

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS (FIRST DAY)

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS ABOUT THE AUTHOR Nguyen Phuoc Vinh Co is a retired teacher. After he retired from teaching in 2018, he devoted himself particularly to the study of the language of medicine in which he was previously interested. For 20 years previous to that, he… Read More ›

CÁC CHUYÊN NGÀNH Y KHOA NHƯ ‘NHI KHOA’, ‘PHỤ KHOA’, ‘SẢN KHOA’, ‘LÃO KHOA’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

CÁC CHUYÊN NGÀNH Y KHOA NHƯ ‘NHI KHOA’, ‘PHỤ KHOA’,  ‘SẢN KHOA’, ‘LÃO KHOA’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? Trước hết, cần nói thêm trong y khoa hiện có 12 hệ (systems) như: 1. Cardio-vascular /ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r)/ system: Hệ tim mạch 2. Digestive /daɪˈdʒestɪv/ system: Hệ tiêu hóa – Gastrointestinal /ˌɡæstrəʊɪnˈtestɪn(ə)l/ system: Hệ tiêu… Read More ›

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU hai anh bao nguyen nguyen phuoc vinh co NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY): PHÂN TÍCH MỘT THUẬT NGỮ Y HỌC (ANALYZING A MEDICAL TERM) MỘT THUẬT NGỮ Y HỌC THƯỜNG CÓ 2 HAY 3… Read More ›