Bettertogether.

từ vựng y học rss

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 30 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA

Xin vui lòng dẫn nguồn mỗi khi trích dẫn từ blog này NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 30 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA 10 DANH TỪ CHỈ CÁC CHUYÊN KHOA 10 DANH TỪ CHỈ CÁC PHÒNG BAN TRONG BỆNH VIỆN 10 DANH TỪ CHỈ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 10 DANH TỪ CHỈ CÁC… Read More ›

CÁC CHỨC DANH (BÁC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA & CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN) BẰNG TIẾNG ANH (DIFFERENT TYPES OF DOCTORS, MEDICAL SPECIALISTS, ALLIED HEALTH PROFESSIONALS IN ENGLISH)

CÁC CHỨC DANH (BÁC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA & CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN) BẰNG TIẾNG ANH(DIFFERENT TYPES OF DOCTORS, MEDICAL SPECIALISTS, ALLIED HEALTH PROFESSIONALS IN ENGLISH) Thân tặng bác sĩ Lê Kim Lộc Vui lòng dẫn nguồn khi trích lại bài từ blog này! Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh… Read More ›

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 30 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 30 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA 12 THUẬT NGỮ VỀ CÁC HỆ TRONG CƠ THỂ VÀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ Y KHOA LIÊN QUAN VỚI CÁC HỆ 22 TỪ VỰNG CHỈ CÁC BỘ PHẬN TRONlG CƠ THỂ 16 THUẬT NGỮ GIẢI PHẪU CHỈ CÁC BỘ PHẬN TRONG CƠ… Read More ›

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH – NEURO.LOGY – NEURO.PSYCH.IATRIST – AN(A).ESTHET.IST  – ELECTRO.ENCEPHALO.GRAPHY PHÂN TÍCH MỘT THUẬT NGỮ Y HỌC (ANALYZING A MEDICAL TERM) Một thuật ngữ y học thường có 2 hoặc 3 thành phần: MỘT THUẬT NGỮ… Read More ›

NGÀY THỨ NHẤT (FIRST DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH

NGÀY THỨ NHẤT (FIRST DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH Nguyễn Phước Vĩnh Cố Nguyenphuoc Vinhco – Trung Tâm Anh Ngữ Y Khoa – Đại học Phan Châu Trinh! Dành cho sinh viên y khoa k18 và k19 của trường đại học Y khoa Phan Chu… Read More ›