Bettertogether.

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE

(0)
Tháng Ba 17, 2019 • uncategorized

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE ‘Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don’t’ -Timothy Hunt- RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH Ở CÁC TỪ ĐIỂN VÀ NGƯỜI DỊCH Theo một từ điển trên mạng (rung.vn) thì respectively (trạng từ) có nghĩa là… Read More ›