Bettertogether.

NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI (NONVERBAL LANGUAGE) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

(0)
Tháng Ba 12, 2017 • dịch thuật chuyên ngành

NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI (NONVERBAL LANGUAGE) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) nguyễn phước vĩnh cố – NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI LÀ GÌ? Theo Alice Oshima & Ann Hogue (Writing Academic English, tr. 69), ngôn ngữ không lời hoặc ngôn ngữ cử chỉ (body language) là sự giao tiếp qua các biểu hiện trên nét mặt, các… Read More ›