Bettertogether.

NỖI SỢ HÃI VÀ CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH

(0)
Tháng Hai 12, 2019 • dịch thuật chuyên ngành

NỖI SỢ HÃI VÀ CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH Một bạn đọc hỏi ở Diễn đàn khác hỏi ‘sợ nổi da gà’ ở tiếng Anh là gì & …. xin đem về đây tiện viết đôi dòng trao đổi với bạn đọc nhóm Nghiên cứu Ngôn ngữ, Văn hóa, và Dịch thuật…. Read More ›