Bettertogether.

THUẬT NGỮ Y HỌC (PHẪU THUẬT THẨM MỸ: MẮT, MŨI & MÔI) & DỊCH THUẬT

(0)
Tháng Hai 18, 2017 • từ vựng y học, uncategorized

THUẬT NGỮ Y HỌC (PHẪU THUẬT THẨM MỸ: MẮT, MŨI & MÔI) & DỊCH THUẬT Phẫu thuật tạo hình & phẫu thuật thẩm mỹ Trước tiên phẫu thuật tạo hình (plastic surgery) có hai ngành: 1. Phẫu thuật thẩm mỹ (cosmetic surgery) 2. Phẫu thuật tạo hình (reconstructive plastic surgery) nhưng một khi nói đến… Read More ›