Bettertogether.

DỊCH THUẬT & DỊCH GIẢ

(0)
Tháng Chín 24, 2018 • uncategorized

DỊCH THUẬT & DỊCH GIẢ Nguyễn Phước Vĩnh Cố – CREATE FAVOURABLE CONDITIONS FOR hay MAKE IT EASY FOR? Nếu ta gặp một câu “Chính phủ đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài” và được yêu cầu dịch sang tiếng Anh thì ta có thể áp dụng phương thức… Read More ›