Bettertogether.

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ‘HỆ TIM MẠCH’ & ‘HỆ SINH SẢN – SINH ĐẺ’

(2)

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ‘HỆ TIM MẠCH’ & ‘HỆ SINH SẢN & SINH ĐẺ’ Một thành viên của Diễn đàn có hỏi tôi qua ‘ib’ về tên tiếng Anh của ‘bác sĩ chuyên khoa nhi sơ sinh’ (không phải là bác sĩ chuyên khoa nhi) và ‘bác sĩ chuyên khoa vô… Read More ›