Bettertogether.

TÍNH TỪ ‘OUTSTANDING’: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG & THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

(0)
Tháng Bảy 24, 2018 • thuật ngữ chuyên ngành, Thương mại

TÍNH TỪ ‘OUTSTANDING’: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG & THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH – OUTSTANDING: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG Khi ta gặp tính từ này trong hầu hết các tình huống thường có nghĩa phổ thông chính đầu tiên là ‘xuất sắc’ như ‘an outstanding student’ (sinh viên xuất sắc), ‘outstanding performance’ (thành tích xuất sắc),… Read More ›