Bettertogether.

GS TRẦN QUỐC VƯỢNG – MẤY VẤN ĐỀ VỀ VUA GIA LONG

(0)
Tháng Tư 16, 2016 • uncategorized

Kính gởi Ban Biên tập Khoahocnet, Đây là một tham luận của Cố GS Trần Quóc Vượng viết cho một hội thảo về vua Gia Long tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996. Do liên quan đến quan điểm chính t… Source: GS TRẦN QUỐC VƯỢNG – MẤY VẤN ĐỀ VỀ VUA… Read More ›