Bettertogether.

LỘ HÀNG & DỊCH THUẬT (Phần 2)

(0)

Nguyễn Phước Vĩnh Cố 6. Wardrobe malfunction – nip(ple) slip – crotch shots Có 3 thuật ngữ ở tiếng Anh cần làm rõ là: 1. Wardrobe malfunction 2. Nip(ple) slip 3. Crotch shots: – Từ ngữ ‘wardrobe malfunction’ do ca sĩ Justin Timberblake đặt ra sau sự cố trang phục trên sân khấu vừa đề… Read More ›