Bettertogether.

GOOGLE TRANSLATE: THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM TRONG DỊCH THUẬT

(0)

  GOOGLE TRANSLATE: THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM TRONG DỊCH THUẬT nguyễn phước vĩnh cố Đây là một email của một du khách viết bằng tiếng Anh trên một trang web nổi tiếng thế giới về du lịch https://www.tripadvisor.com.vn/ dù là một email (thư tín điện tử) nhưng nội dung lại nói về ‘một du khách… Read More ›