Bettertogether.

NHÂN MÙA WORLD CUP XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỪ NGỮ TIẾNG ANH LIÊN QUAN ĐẾN ‘TRÁI BÓNG TRÒN’

(0)

  NHÂN MÙA WORLD CUP XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỪ NGỮ TIẾNG ANH LIÊN QUAN ĐẾN ‘TRÁI BÓNG TRÒN’   nguyễn phước vĩnh cố & các cộng sự     ĐỘI …   – Đội khách (dt): (the) visiting team – (The) visiting team (n): đội khách   – Đội nhà (dt): (the) home… Read More ›