Bettertogether.

ĐỂ VIẾT “PHẦN PHƯƠNG PHÁP” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLES “METHODS  SECTION” IN ENGLISH

(0)
Tháng Tư 16, 2018 • Khoa học và Kỹ thuật

  ĐỂ VIẾT “PHẦN PHƯƠNG PHÁP” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLES “METHODS  SECTION” IN ENGLISH   Nguyễn Phước Vĩnh Cố Đại học Đà nẵng TÓM TẮT Sau phần giới thiệu, phần quan trọng đứng thứ hai trong một bài báo nghiên cứu khoa học thường… Read More ›