Bettertogether.

SÁNG CHÚA NHẬT & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

(0)
Tháng Mười Hai 9, 2018 • uncategorized

SÁNG CHÚA NHẬT & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH Nguyễn phước vĩnh Cố Bảo Nguyên ‘A’ & CÁC THÀNH NGỮ From A to Z Trước hết, là con chữ đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh nên ta có một thành ngữ ‘from A to Z’ có nghĩa… Read More ›