Bettertogether.

từ vựng y học rss

CÁC CHỨC DANH (BÁC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA & CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN) BẰNG TIẾNG ANH

(2)
Tháng Năm 15, 2019

CÁC CHỨC DANH (BÁC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA & CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN) BẰNG TIẾNG ANH (DIFFERENT TYPES OF DOCTORS, MEDICAL SPECIALISTS, ALLIED HEALTH PROFESSIONALS IN ENGLISH) Vui lòng dẫn nguồn khi trích lại bài từ blog này! Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh… Read More ›

THUẬT NGỮ Y HỌC: MÁY DỊCH & NGƯỜI DỊCH

THUẬT NGỮ Y HỌC: MÁY DỊCH & NGƯỜI DỊCH Nguyễn Phước Vĩnh CốBảo NguyênHải Anh GOOGLE TRANSLATE (GT) VÀ CÂU CHUYỆN VỀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH Lâu nay, người ta vẫn xem việc dùng máy dịch (machine translation) mà ở đây là ‘Google Translate’ (vì rất dễ sử dụng và lại miễn phí và gần… Read More ›

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ‘HỆ TIM MẠCH’ & ‘HỆ SINH SẢN – SINH ĐẺ’

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ‘HỆ TIM MẠCH’ & ‘HỆ SINH SẢN & SINH ĐẺ’ Một thành viên của Diễn đàn có hỏi tôi qua ‘ib’ về tên tiếng Anh của ‘bác sĩ chuyên khoa nhi sơ sinh’ (không phải là bác sĩ chuyên khoa nhi) và ‘bác sĩ chuyên khoa vô… Read More ›

BỆNH TẬT (Y HỌC) – CÁC TỘI (PHÁP LÝ)

BỆNH TẬT (Y HỌC) – CÁC TỘI (PHÁP LÝ) nguyễn phước vĩnh cố, cựu học sinh Quốc học niên khóa 70-77 Nhân hai câu chuyện xảy ra trong thang máy: Một ở Hà nội và mới đây nhất (2/4) ở thành phố Hồ chí Minh nhưng câu chuyện sau lại là một cựu quan chức… Read More ›

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? BÁC SĨ CHUYÊN KHOA: SPECIALIST SPECIALIST: BÁC SĨ CHUYÊN KHOA Trước hết, ‘bác sĩ chuyên khoa’ ở tiếng Việt có thể tương đương với từ ‘specialist’ /ˈspeʃəlɪst/ trong tiếng Anh. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT: EYE SPECIALIST/SPECIALIST IN EYE EYE SPECIALIST/SPECIALIST IN EYE: BÁC… Read More ›