Bettertogether.

từ vựng y học rss

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA

(0)
Tháng Năm 27, 2021

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS Nguyen phuoc vinh co Cựu học sinh quốc học Huế niên khóa 70 – 77 __________________________________________________________________________________________ FIRST DAY CONTENTS I. MEDICAL SPECIALTIES RELATED TO THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM II. DEFINITIONS OF MEDICAL SPECIALTIES III. TERMS OF MEDICAL SPECIALISTS IIII. GASTRO.INTESTINAL SPECIALISTS AND THEIR GENERAL… Read More ›

TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TIẾNG ANH LÀ GÌ?

TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TIẾNG ANH LÀ GÌ? Nguyễn Phước Vĩnh Cố Bảo Nguyên Hải Anh Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (tên tiếng Anh: benign prostatic hyperplasia /bɪˌnaɪn prəˌstætɪk haɪpəˈpleɪʒə/ viết tắt là (BPH)) được một trang mạng định nghĩa là ‘phì đại lành tính tuyến tiền liệt  gây khó… Read More ›

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS Nguyen phuoc vinh co Bao nguyen Hai anh CONTENTS FIRST DAY: I. MEDICAL SPECIALTIES RELATED TO THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM II. DEFINITIONS OF MEDICAL SPECIALTIES III. TERMS OF MEDICAL SPECIALISTS IIII. GASTRO.INTESTINAL SPECIALIST AND THEIR GENERAL JOB DESCRIPTION V. MEDICAL SPECIALTIES ENDING IN THE… Read More ›

TRENCH FOOT & TINEA PEDIS TRONG MÙA LŨ LỤT NĂM 2020 Ở MIỀN TRUNG

TRENCH FOOT & TINEA PEDIS TRONG MÙA LŨ LỤT NĂM 2020 Ở MIỀN TRUNG Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôi vừa học được trong một bài viết của Bác sĩ Wynn Tran (hiện đang sống và làm việc tại Mỹ) 2 thuật ngữ về bệnh da ở chân thường xảy ra trong mùa lũ là Trench… Read More ›

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN SEVEN DAYS (FIRST DAY)

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE REPRODUCTIVE  SYSTEM IN SEVEN DAYS ABOUT THE AUTHOR Nguyen Phuoc Vinh Co is a retired teacher. After he retired from teaching in 2018, he devoted himself particularly to the study of the language of medicine in which he was previously interested. For 20 years previous to that, he… Read More ›