Bettertogether.

GOOGLE TRANSLATE (GT) & TIẾNG ANH Y HỌC

n g u y e n p h u o c v i n h c o

a l.e.a.r.n.e.r o f the U o G

‘Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don’t’

-Timothy Hunt-

GT DỊCH THUẬT NGỮ Y HỌC ‘THẮT ỐNG DẪN TRỨNG’, VÀ ‘THẮT ỐNG DẪN TINH’

Nếu bạn gặp khó khăn khi dịch các thuật ngữ y khoa như ‘thắt ống dẫn trứng’, ‘thắt ống dẫn tinh’ sang tiếng Anh thì bạn nên nhờ GT và thật là ngạc nhiên khi GT cho kết quả lần lượt là ‘tubal ligation’, ‘vasectomy’.

THUẬT NGỮ

TUBAL LIGATION /ˈtjuːb(ə)l lɪˈɡeɪʃ(ə)n (/laɪˈɡeɪʃən)/: Tubal ligation is a permanent method of preventing pregnancy in women, also known as female sterilization. Thắt ống dẫn trứng

VASECTOMY /vəˈsektəmi/: the surgical cutting and sealing of part of each vas deferens, typically as a means of sterilization. Thắt ống dẫn tinh’

NHẬN XÉT:

– Trong cấu trúc thuật ngữ ‘TUBAL LIGATION’ gồm 1 tính từ ‘tubal’ và 1 danh từ ‘ligation’

TUBAL adjective /ˈtjuːb(ə)l : is of, relating to, or involving a tube and especially a fallopian tube. (Thuộc) Ống, vòi, đặc biệt vòi trứng.

LIGATION noun /laɪˈɡeɪʃn/: the act of tying up an artery or other blood vessel or tube in the body, with a ligature. (Y học) Sự buộc, sự thắt bằng chỉ.

VASECTOMY /vəˈsektəmi/: the surgical cutting and sealing of part of each vas deferens, typically as a means of sterilization. Thắt ống dẫn tinh’

Trong cấu trúc thuật ngữ ‘VASECTOMY’ gồm một gốc từ ‘vas/o’ có nghĩa là ‘ống dẫn tinh’ (vas deferens) và hậu tố chỉ phẫu thuật ‘-ectomy’ có nghĩa là ‘cắt bỏ’ (surgical removal)

Gốc từ:

Vas/o- /ˈvæsəʊ/: Vas deferens Ống dẫn tinh

Hậu tố:

2. -Ectomy /ˈɛktəmi/: Surgical removal Thủ thuật cắt bỏ.

An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 6/5/23

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: