Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 30 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA

Xin vui lòng dẫn nguồn mỗi khi trích dẫn từ blog này NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 30 NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA 10 DANH TỪ CHỈ CÁC CHUYÊN KHOA 10 DANH TỪ CHỈ CÁC PHÒNG BAN TRONG BỆNH VIỆN 10 DANH TỪ CHỈ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 10 DANH TỪ CHỈ CÁC… Read More ›

TỪ CÂU HỎI ‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU VỀ HUẾ’ CÓ TỪ MÔ BẰNG TIẾNG ANH ĐẾN ‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT DỊCH’

TỪ CÂU HỎI ‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU VỀ HUẾ’ CÓ TỪ MÔ BẰNG TIẾNG ANH ĐẾN ‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT DỊCH’n.p.v.c Câu hỏi (Q): Anh Cố ơi, ngành học nghiên cứu về Huế có từ mô bằng tiếng Anh không anh? Trả lời (A): – Trước hết, phải khẳng định rằng trong từ… Read More ›

‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU VỀ HUẾ’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

NHÂN MỘT CÂU HỎI CỦA NGƯỜI BẠN ĐỒNG NGHIỆP Ở HUẾ, CHỊ Myhao Thantrong Câu hỏi (Q): Anh Cố ơi, ngành học nghiên cứu về Huế có từ mô bằng tiếng Anh không anh? Trả lời (A): – Trước hết, phải khẳng định rằng trong từ điển tiếng Anh dù chứa lượng từ vựng lên đến… Read More ›

THUẬT NGỮ Y HỌC: ‘HYSTERO-SALPINGO-GRAPHY’, ‘HYSTEROSALPINGO-OOPHORECTOMY’ & DỊCH THUẬT

THUẬT NGỮ Y HỌC: ‘HYSTERO-SALPINGO-GRAPHY’, ‘HYSTEROSALPINGO-OOPHORECTOMY’ & DỊCH THUẬT Nếu một ai đó hỏi bạn 2 thuật ngữ ‘HYSTERO-SALPINGO-GRAPHY’,  HYSTEROSALPINGO-OOPHORECTOMY’ có nghĩa là gì thì để trả lời đúng thuật ngữ thứ nhất yêu cầu trước hết vẫn là phải biết 2 ‘gốc từ’: 1. Hyster(o) 2. Salping(o) và hậu tố ‘Graphy’ và thuật ngữ… Read More ›

TẠI SAO NGỌC THỨ LAN KHÔNG DỊCH HAI THUẬT NGỮ Y HỌC TRONG ‘BỐ GIÀ’ CỦA MARIO PUZO?

TẠI SAO NGỌC THỨ LAN KHÔNG DỊCH  HAI THUẬT NGỮ Y HỌC TRONG ‘BỐ GIÀ’ CỦA MARIO PUZO? PERINEORRHAPHY và COLPORRHAPHY Tặng bác sĩ Lê Kim Lộc và bác sĩ Quang Vo Van ‘Perineorrhaphy’ và ‘colporrhaphy’ là hai thuật ngữ y học trong siêu phẩm ‘Bố già’ (The Godfather). Tuyệt tác ‘Bố già’ dù được… Read More ›