Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU VỀ HUẾ’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

NHÂN MỘT CÂU HỎI CỦA NGƯỜI BẠN ĐỒNG NGHIỆP Ở HUẾ, CHỊ Myhao Thantrong Câu hỏi (Q): Anh Cố ơi, ngành học nghiên cứu về Huế có từ mô bằng tiếng Anh không anh? Trả lời (A): – Trước hết, phải khẳng định rằng trong từ điển tiếng Anh dù chứa lượng từ vựng lên đến… Read More ›

THUẬT NGỮ Y HỌC: ‘HYSTERO-SALPINGO-GRAPHY’, ‘HYSTEROSALPINGO-OOPHORECTOMY’ & DỊCH THUẬT

THUẬT NGỮ Y HỌC: ‘HYSTERO-SALPINGO-GRAPHY’, ‘HYSTEROSALPINGO-OOPHORECTOMY’ & DỊCH THUẬT Nếu một ai đó hỏi bạn 2 thuật ngữ ‘HYSTERO-SALPINGO-GRAPHY’,  HYSTEROSALPINGO-OOPHORECTOMY’ có nghĩa là gì thì để trả lời đúng thuật ngữ thứ nhất yêu cầu trước hết vẫn là phải biết 2 ‘gốc từ’: 1. Hyster(o) 2. Salping(o) và hậu tố ‘Graphy’ và thuật ngữ… Read More ›

TẠI SAO NGỌC THỨ LAN KHÔNG DỊCH HAI THUẬT NGỮ Y HỌC TRONG ‘BỐ GIÀ’ CỦA MARIO PUZO?

TẠI SAO NGỌC THỨ LAN KHÔNG DỊCH  HAI THUẬT NGỮ Y HỌC TRONG ‘BỐ GIÀ’ CỦA MARIO PUZO? PERINEORRHAPHY và COLPORRHAPHY Tặng bác sĩ Lê Kim Lộc và bác sĩ Quang Vo Van ‘Perineorrhaphy’ và ‘colporrhaphy’ là hai thuật ngữ y học trong siêu phẩm ‘Bố già’ (The Godfather). Tuyệt tác ‘Bố già’ dù được… Read More ›

TỘI ‘NGỘ SÁT’, TỘI ‘CỐ SÁT’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

TỘI ‘NGỘ SÁT’, TỘI ‘CỐ SÁT’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? MANSLAUGHTER VOLUNTARY MANSLAUGHTER – INVOLUNTARY MANSLAUGHTER n.p.v.c TỘI NGỘ SÁT TỘI CỐ SÁT – TỘI NGỘ SÁT MANSLAUGHTER /ˈmænˌslɔː.tər/ LÀ GÌ? Theo từ điển Cambridge, ‘manslaughter’ có nghĩa là ‘​the crime of killing a person when the killer did not intend to… Read More ›

LIỆU TỪ OXFORD (1992) CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’ VỚI THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’?

LIỆU TỪ OXFORD (1992) CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’ VỚI THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’? n.p.v.c Định nghĩa tính từ ‘amphibious’ trong từ điển Oxford (1992) là ‘ amphibious adj [usu attrib] involving both sea and land forces: amphibious operations’. Dựa trên cở sở cuốn từ điển tường giải tiếng Anh Oxford (1992) nói trên, nhóm biên soạn… Read More ›