Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

ACCUSE – CONVICT: CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG DỊCH THUẬT

ACCUSE – CONVICT: CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG DỊCH THUẬT Nguyễn phước Vĩnh cố A learner of the University of Google Đây là cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh pháp lý.  Động từ ‘accuse’ được tường giải ‘nói rằng ai đó đã làm điều sai hoặc phạm tội’ và từ tương… Read More ›

GOOGLE TRANSLATE: LIỆU CÓ ‘TIỀN HẬU BẤT NHẤT’ TRONG DỊCH CHUYÊN NGÀNH?

GOOGLE TRANSLATE: LIỆU CÓ ‘TIỀN HẬU BẤT NHẤT’ TRONG DỊCH CHUYÊN NGÀNH? Nguyễn phước Vĩnh cố A learner of the University of Google – APPROPRIATE – MISAPPROPRIATE  Appropriate /əˈprəʊprieit/ (verb): to take sth for your own use, especially illegally or without permission. Misappropriate /ˌmɪsəˈprəʊprieɪt/ (verb): to take somebody else’s money or property for yourself, especially… Read More ›

LIỆU TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’ KHI ĐỊNH NGHĨA ĐỘNG TỪ ‘AWARD’?

LIỆU TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’ KHI ĐỊNH NGHĨA ĐỘNG TỪ ‘AWARD’? Nguyễn Phước Vĩnh Cố A learner of the University of Google ĐỊNH NGHĨA ĐỘNG TỪ ‘AWARD’ TRONG TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) Động từ ‘award sth to sb’ hay ‘award sb sth’ trong từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current… Read More ›

NGÔN NGỮ Y HỌC TIẾNG ANH: NGHĨA ĐEN & NGHĨA BÓNG

NGÔN NGỮ Y HỌC TIẾNG ANH: NGHĨA ĐEN & NGHĨA BÓNG Xin giới thiệu với Diễn Đàn một số thuật ngữ y học vừa mang nghĩa đen: ‘nghĩa đầu tiên hiểu một cách thông thường’ vừa mang nghĩa bóng: ‘nghĩa bóng bảy suy ra từ nghĩa đen’. nguyễn phước vĩnh cố bảo nguyên 1. ANTIDOTE… Read More ›

BÉ CÁI LẦM TRONG DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH VÀ THÀNH NGỮ

BÉ CÁI LẦM TRONG DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH VÀ THÀNH NGỮ n.p.v.c Cách đây một năm (2018), tôi và anh Kim Thanh Do, phó trưởng khoa tiếng Pháp đồng thời là chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh trường Đại học Ngoại ngữ Đà nẵng khi đang ngồi thưởng thức món lẫu bò ở một quán… Read More ›