Bettertogether.

NHÂN LỄ KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2022) VÀ 33 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN & TẢN MẠN VỀ DỊCH THUẬT TIÊU ĐỀ NÀY

Trước hết, cần lưu ý ở tiếng Việt hai câu sau đây đồng nghĩa:

– Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

– Lễ kỷ niệm lần thứ 78 ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Hai câu đồng nghĩa ở tiếng Việt trên có thể chuyển nghĩa sang tiếng Anh bằng cấu trúc như sau:

THE 78TH ANNIVERSARY /ˌænɪˈvɜːsəri/ OF THE FOUNDING OF THE PEOPLE’S ARMY OF VIETNAM

Tuy nhiên, cần lưu ý ở trật tự từ ở câu tiếng Việt như sau:

– Kỷ niệm ngày sinh của đồng chí A lần thứ 70 (đã sinh lần thứ 70!!!!)

– Kỷ niệm lần thứ 70 ngày sinh của đồng chí A (lần kỷ niệm lần thứ 70)

Vậy, tiêu đề ‘Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam ….’  có thể dịch sang tiếng Anh như sau:

– THE 78TH ANNIVERSARY /ˌænɪˈvɜːsəri/ OF THE FOUNDING OF THE PEOPLE’S ARMY OF VIETNAM (22/12/1944-22/12/2022) & THE  33rd ANNIVERSARY /ˌænɪˈvɜːsəri/ OF THE PEOPLE’S DEFENSE DAY (DECEMBER 22nd  1989-22nd DECEMBER, 2022)

TỪ NGỮ CẦN NHỚ:

Anniversary/ˌænɪˈvɜːsəri/: Lễ kỷ niệm

Anniversary of one’s birth: Kỷ niệm ngày sinh

Anniversary of someone’s death: Ngày giỗ của ai

The hundredth anniversary of the composer’s death: Kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà soạn nhạc

Nếu ta có câu sau: ‘NHÂN DỊP KỶ NIỆM LẦN THỨ 78….., HỘI CỰU CHIẾN BINH MỜI…..

thì ta có thể dịch:

ON THE OCCASSION OF THE 78TH ANNIVERSARY /ˌænɪˈvɜːsəri/ OF …. THE VETERAN ASSOCIATION WOULD LIKE TO INVITE ……..

Còn câu như ‘NĂM 2022 ĐÁNH DẤU LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 78 ….

thì câu tiếng Anh tương ứng có thể là:

THE YEAR 2022 MARKS THE 78th  ANNIVERSARY /ˌænɪˈvɜːsəri/………

Các động từ trong tiếng Anh đi với ‘anniversary’ là ‘MARK’, ‘OBSERVE’, ‘CELEBRATE’…..

CÁC ĐỘNG TỪ CẦN NHỚ & VÍ DỤ:

Celebrate the anniversary of one’s birth: Tổ chức kỷ niệm ngày sinh

Commemorate President Ho’s birthday: Kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ Tịch

We are planning a dinner to celebrate the 50th anniversary of the founding of the company.

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một bữa ăn tối để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty.

Tomorrow’s parade will mark the 50th anniversary of the battle.

Cuộc duyệt binh ngày mai sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm trận chiến.

A firework display was organized to mark the Queen’s birthday.

Một màn bắn pháo hoa đã được tổ chức để đánh dấu sinh nhật của Nữ hoàng.

Celebrations marking the 400th anniversary of Columbus’s voyage.

Các buổi lễ kỷ niệm đánh dấu 400 năm chuyến đi của Columbus.

We commemorate the founding of our nation with a public holiday.

Chúng ta kỷ niệm ngày thành lập quốc gia bằng một ngày lễ.

The company is celebrating its 100-year anniversary this year.

Công ty đang kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm nay.

Public events will be held to commemorate the anniversary of the end of the Second World War.

Các sự kiện công cộng sẽ được tổ chức để kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

They held celebrations to mark the anniversary of Mozart’s death.

Họ tổ chức lễ kỷ niệm ngày mất của Mozart.

Nếu trong lễ kỷ niệm có Binh nhất Nguyễn Phước Vĩnh Cố đến dự thì ta dùng Private 1st class  Nguyen Phuoc Vinh Co và biểu ngữ bằng tiếng Anh nên viết:

WE WARMLY WELCOME THE VISIT OF PRIVATE 1st CLASS NGUYEN PHUOC VINH CO TO UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES!

NGÀI ‘GOOGLE TRANSLATE’ DỊCH BIỂU NGỮ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI & NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Bên cạnh dịch ‘giả’ nguyen phuoc vinh co, xin trân trọng giới thiệu Ngài ‘Google Translate’ sẽ dịch văn bản tiếng Việt sau:

Văn bản tiếng Việt:

– Nhiệt liệt chào mừng lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022)

Ngài ‘Google Translate’ dịch:

Warmly welcome the 78th Anniversary of the Founding of the Vietnamese People’s Army (December 22, 1944 – December 22, 2022) and the 33rd Anniversary of the All People’s National Defense Day (December 22, 1989 – December 22, 2022)

An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, 22 / 12 / 2022

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: