Bettertogether.

ĐỘNG TỪ ‘MAKE LOVE’ CÓ NGHĨA LÀ ‘LÀM TÌNH’ HAY ‘TỎ TÌNH’? ĐỘNG TỪ NÀY ĐÒI HỎI GIỚI TỪ ‘TO’ HAY ‘WITH’?

n g u y e n p h u o c v i n h c o

a learner o f t h e U o G

TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘MAKE LOVE’

make love (to sb) (a) have sexual intercourse: He refused to make love before they were married. (b) (dated) behave amorously (towards sb), esp by being specially attentive.

Như vậy, từ điển Oxford (1992) cho 2 nghĩa về động từ ‘make love’: (a) làm tình (have sexual intercourse). (b) tỏ tình (behave amorously (towards sb), esp by being specially attentive.)

TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ CAMBRIDGE ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘MAKE LOVE’

make love: to have sex:

That night they made love for the first time.

Từ điển này chỉ cho 1 nghĩa ‘to have sex’ (làm tình)

TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ COLLINS ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘MAKE LOVE’

make love: (idiom) in the sense of have sexual intercourse

Definition

to have sexual intercourse with

After six months of friendship, one night, they made love.

Từ điển này cũng cho một nghĩa ‘to have sexual intercourse with’ (làm tình) và một số từ ngữ đồng nghĩa như ‘have sexual intercourse’, ‘have sex’, ‘go to bed’, ‘sleep together’ ‘do it’ (informal), ‘mate’, ‘have sexual relations’, ‘have it off’ (slang)

have it away (slang)

TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ LONGMAN ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘MAKE LOVE’

make love (to/with somebody)

From Longman Dictionary of Contemporary English

make love (to/with somebody)

a) to have sex with someone that you love

b) old use to say loving things to someone, to kiss them etc

Từ điển điện tử Longman trích từ từ điển Longman Dictionary of Contemporary English nêu 2 nghĩa về ‘make love’: (a) to have sex with someone that you love (làm tình). (b) old use to say loving things to someone, to kiss them etc (cách dùng cũ tỏ tình) kèm thêm 2 giới từ ‘to/with’ và một số ví dụ

make love (to/with somebody)

• They lie on a mattress in the living room and make love by candlelight.

• It sickened her that she could have made love with Tom and be able to remember nothing of it.

• Would they make love all day at some hot, steamy house somewhere in this glittering cosmopolitan city?

• Billy was on top of Valencia, making love to her.

• Next time we make love I want it perfect, with all the time in the world for each other.

• We made love all afternoon.

• Not all people who make love want to have a baby.

Như vậy, từ các định nghĩa và ví dụ của các từ điển trên, câu hỏi ‘make love’ có nghĩa ‘làm tình’ hay ‘tỏ tình’ nay chỉ còn nghĩa ‘have sex’ và sau ‘make love’ bạn có thể dùng ‘to’ hay ‘with’ mà nghĩa vẫn không đổi.

An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 10 / 11 / 2022

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: