Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

UBER, UBERISE, UBERISATION: CÂU CHUYỆN HÌNH THÁI HỌC & DỊCH THUẬT

(0)
Tháng Mười Một 16, 2018

UBER, UBERISE, UBERISATION: CÂU CHUYỆN HÌNH THÁI HỌC & DỊCH THUẬT Nhân một câu hỏi của anh Nhật Tân: ‘Nhân tình cờ đọc một bài báo về giáo dục nhưng lại bắt gặp một số từ mới như ‘Uber’, ‘uberisation’… mình có đưa một đoạn trong đó có những từ mới này nhưng Google Translate… Read More ›

BÉ CÁI LẦM TRONG SÁCH ‘A TEXTBOOK OF TRANSLATION’: LỖI CỦA PETER NEWMARK HAY LỖI ĐÁNH MÁY?

BÉ CÁI LẦM TRONG SÁCH ‘A TEXTBOOK OF TRANSLATION’: LỖI CỦA PETER NEWMARK HAY LỖI ĐÁNH MÁY? Là tác giả của một loạt công trình dịch thuật như ‘A Textbook of Translation’ (1988), ‘Paragraphs on Translation’ (1989), ‘About Translation’ (1991), ‘More Paragraphs on Translation’ (1998), Peter Newmark được xem là một trong những nhà tiên… Read More ›

PHÂN TÍCH THỂ LOẠI PHẦN MỞ ĐẦU CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT (GOOGLE TRANSLATE & NGƯỜI DỊCH)

PHÂN TÍCH THỂ LOẠI PHẦN MỞ ĐẦU CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT (GOOGLE TRANSLATE & NGƯỜI DỊCH) GENRE ANALYSIS OF COMMENCEMENT and DATES and PARTIES OF A COMMERCIAL CONTRACT AND TRANSLATION (GOOGLE TRANSLATE & TRANSLATOR) Nguyễn Phước Vĩnh Cố Một hợp đồng thương mại tiếng Anh có nhiều điều khoản như 1…. Read More ›

PHƯƠNG NGỮ TRONG DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH (DIALECT IN SPECIALISED TRANSLATION

PHƯƠNG NGỮ TRONG DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH (DIALECT IN SPECIALISED TRANSLATION) nguyễn phước vĩnh cố Phương ngữ là gì? (what is dialect?) Theo từ điển Long man về Giảng dạy Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học Ứng dụng (tr.107) thì ‘phương ngữ là một biến thể của một ngôn ngữ được nói ở một bộ… Read More ›

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT Một số lỗi dịch thuật liên quan đến tiếng Anh Pháp lý trong từ điển Anh-Việt – AWARD (v): ‘Award’ là một động từ bên cạnh nghĩa phổ thông ‘thưởng, tặng’ nó còn có thêm nghĩa ở chuyên ngành pháp lý là ‘quyết định… Read More ›