Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

LỘ HÀNG & DỊCH THUẬT (Phần 2)

(0)
Tháng Năm 19, 2018

Nguyễn Phước Vĩnh Cố 6. Wardrobe malfunction – nip(ple) slip – crotch shots Có 3 thuật ngữ ở tiếng Anh cần làm rõ là: 1. Wardrobe malfunction 2. Nip(ple) slip 3. Crotch shots: – Từ ngữ ‘wardrobe malfunction’ do ca sĩ Justin Timberblake đặt ra sau sự cố trang phục trên sân khấu vừa đề… Read More ›

‘LƯỢT’ KHÁCH, ‘LƯỢT’ NGƯỜI, ‘LƯỢT’ TÀU THUYỀN & VẤN ĐỀ BẤT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DỊCH (NON-EQUIVALENCE IN TRANSLATION)

‘LƯỢT’ KHÁCH, ‘LƯỢT’ NGƯỜI, ‘LƯỢT’ TÀU THUYỀN & VẤN ĐỀ BẤT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DỊCH (NON-EQUIVALENCE IN TRANSLATION)   Nguyễn Phước Vĩnh Cố Bài viết ngắn nhân câu hỏi của anh Vinh Nguyên và câu trả lời của anh Nhật Tân   Bất tương đương trong dịch (non-equivalence in translation)   Một trong những loại… Read More ›

GOOGLE TRANSLATE: THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM TRONG DỊCH THUẬT

  GOOGLE TRANSLATE: THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM TRONG DỊCH THUẬT nguyễn phước vĩnh cố Đây là một email của một du khách viết bằng tiếng Anh trên một trang web nổi tiếng thế giới về du lịch https://www.tripadvisor.com.vn/ dù là một email (thư tín điện tử) nhưng nội dung lại nói về ‘một du khách… Read More ›

GOOGLE TRANSLATE VÀ DỊCH CÁC THUẬT NGỮ CHỈ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA: BẠN HAY THÙ?

GOOGLE TRANSLATE VÀ DỊCH CÁC THUẬT NGỮ CHỈ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA: BẠN HAY THÙ? Nguyễn Phước Vĩnh Cố Một cuốn sách về học từ vựng: “30 Days to a More Powerful Vocabulary” của 2 tác giả Wilfred Funk & Norman Lewis xuất bản cách đây khá lâu, ấn phẩm đầu tiên năm 1942, về… Read More ›

GOOGLE TRANSLATE (GT), NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN & THUẬT NGỮ QUÂN SỰ

GOOGLE TRANSLATE (GT), NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN & THUẬT NGỮ QUÂN SỰ NGUYỄN PHƯỚC VĨNH CỐ Những ngày này, trên các phương tiện truyền thông đại chúng trên Internet cũng như báo giấy tại Việt nam chúng ta nghe, thấy, đọc các thuật ngữ quân sự thuộc lĩnh vực hải quân qua một bản… Read More ›