Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

THUẬT NGỮ Y HỌC: MÁY DỊCH & NGƯỜI DỊCH

(0)
Tháng Năm 10, 2019

THUẬT NGỮ Y HỌC: MÁY DỊCH & NGƯỜI DỊCH Nguyễn Phước Vĩnh CốBảo NguyênHải Anh GOOGLE TRANSLATE (GT) VÀ CÂU CHUYỆN VỀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH Lâu nay, người ta vẫn xem việc dùng máy dịch (machine translation) mà ở đây là ‘Google Translate’ (vì rất dễ sử dụng và lại miễn phí và gần… Read More ›

CHỦ ĐỀ (TOPIC) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

CHỦ ĐỀ (TOPIC) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) Nguyễn Phước Vinh Cố 1. Chủ đề là gì? Theo từ điển Longman về GDNN & NNHUD (tr.384) thì chủ đề là ‘điều/những gì được nói đến hay viết về.’ Trong các cộng đồng nói năng khác nhau (xin xem CỘNG ĐỒNG NÓI NĂNG trong từ điển Longman… Read More ›

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHIÊN DỊCH: ĐÁP LẠI NGÔN NGỮ CHÀO MỪNG (RESPONDING TO WORDS OF WELCOME)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHIÊN DỊCH CHỦ ĐỀ II: ĐÁP LẠI NGÔN NGỮ CHÀO MỪNG (RESPONDING TO WORDS OF WELCOME) nguyễn phước vĩnh cố cựu học sinh Quốc Học Huế (niên khóa 70-77) NỘI DUNG 1. Nhận xét mở đầu qua đó bạn nhận diện nhóm/tập thể bạn đại diện, diễn tả… Read More ›

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHIÊN DỊCH: NGÔN NGỮ CHÀO MỪNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHIÊN DỊCH CHỦ ĐỀ: NGÔN NGỮ CHÀO MỪNG (WELCOMING) Ở các cuộc gặp gỡ như hội nghị, buổi họp, hoặc chiêu đãi, chúng ta, người điều khiển hội nghị, buổi họp … thường được yêu cầu phát biểu/nói trước đám đông như giới thiệu diễn giả, chào mừng… Read More ›

TIẾP KIẾN, YẾT KIẾN, HỘI KIẾN & DỊCH THUẬT

TIẾP KIẾN, YẾT KIẾN, HỘI KIẾN & DỊCH THUẬT Theo từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (Nxb KHXH, Hà Nội – 1994) thì: – Tiếp kiến: Nói một nhân vật quan trọng đón rước người đến thăm chính thức– Yết kiến: Đến thăm người cao cấp trong chính quyền– Hội kiến/hội đàm:… Read More ›