Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

NHÂN LỄ KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2022) VÀ 33 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN & TẢN MẠN VỀ DỊCH THUẬT TIÊU ĐỀ NÀY

(0)
Tháng Mười Hai 22, 2022

Trước hết, cần lưu ý ở tiếng Việt hai câu sau đây đồng nghĩa: – Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. – Lễ kỷ niệm lần thứ 78 ngày thành lập QĐND Việt Nam. Hai câu đồng nghĩa ở tiếng Việt trên có thể chuyển nghĩa sang tiếng Anh bằng… Read More ›

LẠI ‘BÉ CÁI LẦM’ VỀ DỊCH MỘT THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TRONG TỪ ĐIỂN ANH – VIỆT (1992)

ORDNANCE /ˈɔːdnəns/ TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ ‘ORDNANCE’ – Định nghĩa danh từ ‘ordnance’ trong từ điển Oxford (1992) Danh từ ‘ordnance’ trong từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1992) được định nghĩa là 1. military supplies and materials, esp cannon, and similar heavy guns. 2. government service dealing… Read More ›

TẠI SAO CẤP BẬC ‘CAPTAIN’ TRONG QUÂN ĐỘI MỸ VÀ ANH LÚC THÌ ĐƯỢC DỊCH LÀ ‘ĐẠI UÝ’ LÚC THÌ ĐƯỢC DỊCH LÀ ‘ĐẠI TÁ’?

Sau đây mời các bạn xem các định nghĩa về thuật ngữ ‘captain’ ở một số từ điển của người Mỹ và từ điển của người Anh, kế đến mời các bạn xem thêm các cấp bậc trong lục quân của quân đội Anh và lục quân của quân đội Mỹ, cấp bậc trong hải… Read More ›

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE) CỦA VINAY & DARBELNET & CỤM TỪ ‘HIỆP HỘI VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH LIÊN NGÂN HÀNG TOÀN CẦU’ (SWIFT /swift/)

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of  Google CALQUE /kælk/: PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG Theo Vinay và Darbelnet [4], ‘Sao phỏng là một loại dịch vay mượn đặt biệt (A calque is a loan translation of a particular kind): toàn bộ đơn vị cú pháp được vay mượn thế rồi các thành… Read More ›

‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’ & VẤN ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DỊCH (EQUIVALENCE IN TRANSLATION)

Nguyễn Phước Vĩnh Cố A learner of the University of Google ‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’: NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN VÀ GOOGLE TRANSLATE (‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’: ONLINE RESOURCES & GOOGLE TRANSLATE.) Từ cách dịch ‘lượt’ người tham quan/du khách’, ‘lượt tàu thuyền cập bến’, … có một câu hỏi được… Read More ›