Bettertogether.

dịch thuật chuyên ngành rss

‘JURY’ LÀ THẨM PHÁN HAY BỒI THẨM ĐOÀN?

(0)
Tháng Năm 14, 2023

n g u y e n p h u o c v i n h c o a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G     TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) ĐỊNH NGHĨA VỀ DANH TỪ ‘JURY’ Thuật ngữ ‘jury’ trong từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1 992) có 2 nghĩa: 1…. Read More ›

NGÔN NGỮ Y KHOA: THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ TỪ VỰNG PHỔ THÔNG TRONG DỊCH

Nguyễn phước v.ĩ.n.h c.ố A learner of the U o G TỪ VỰNG PHỔ THÔNG VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH Trong ngôn ngữ học, người ta phân biệt ngôn ngữ này bằng cụm từ ‘từ vựng phổ thông’ (common word) và ‘thuật ngữ chuyên ngành’ (medical term). Vậy, thay vì nói ‘faeces’ /ˈfiːsiːz/ (phân) thì… Read More ›

NHÂN LỄ KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2022) VÀ 33 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN & TẢN MẠN VỀ DỊCH THUẬT TIÊU ĐỀ NÀY

Trước hết, cần lưu ý ở tiếng Việt hai câu sau đây đồng nghĩa: – Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. – Lễ kỷ niệm lần thứ 78 ngày thành lập QĐND Việt Nam. Hai câu đồng nghĩa ở tiếng Việt trên có thể chuyển nghĩa sang tiếng Anh bằng… Read More ›

LẠI ‘BÉ CÁI LẦM’ VỀ DỊCH MỘT THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TRONG TỪ ĐIỂN ANH – VIỆT (1992)

ORDNANCE /ˈɔːdnəns/ TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ ‘ORDNANCE’ – Định nghĩa danh từ ‘ordnance’ trong từ điển Oxford (1992) Danh từ ‘ordnance’ trong từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1992) được định nghĩa là 1. military supplies and materials, esp cannon, and similar heavy guns. 2. government service dealing… Read More ›

TẠI SAO CẤP BẬC ‘CAPTAIN’ TRONG QUÂN ĐỘI MỸ VÀ ANH LÚC THÌ ĐƯỢC DỊCH LÀ ‘ĐẠI UÝ’ LÚC THÌ ĐƯỢC DỊCH LÀ ‘ĐẠI TÁ’?

Sau đây mời các bạn xem các định nghĩa về thuật ngữ ‘captain’ ở một số từ điển của người Mỹ và từ điển của người Anh, kế đến mời các bạn xem thêm các cấp bậc trong lục quân của quân đội Anh và lục quân của quân đội Mỹ, cấp bậc trong hải… Read More ›