Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

COLLAPSE: TỪ PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH (THƯƠNG MẠI, Y KHOA)

(0)
Tháng Chín 26, 2020

COLLAPSE: TỪ PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH (THƯƠNG MẠI, Y KHOA) COLLAPSE: TỪ PHỔ THÔNG Là một từ phổ thông, ‘collapse’ (danh từ) được định nghĩa: COLLAPSE /kəˈlæps/: 1. The action of a building suddenly falling (sự sụp đổ đột ngột, sự đổ sập) – The walls were strengthened to protect them from collapse:… Read More ›

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU

NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU hai anh bao nguyen nguyen phuoc vinh co NGÀY THỨ HAI (SECOND DAY): PHÂN TÍCH MỘT THUẬT NGỮ Y HỌC (ANALYZING A MEDICAL TERM) MỘT THUẬT NGỮ Y HỌC THƯỜNG CÓ 2 HAY 3… Read More ›

NGÀY THỨ NHẤT (FIRST DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU

NGÀY THỨ NHẤT (FIRST DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIẾT NIỆU nguyễn phước vĩnh cố bao nguyen hai anh NGÀY THỨ NHẤT (FIRST DAY): HÃY LÀM QUEN (BE FAMILIAR WITH): TỪ NGỮ CHỈ CHUYÊN KHOA (TERMS OF SPECIALITIES) & CÁC ĐỊNH NGHĨA (DEFINITIONS) 1. Nephro.logy…. Read More ›

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ BẢY (SEVENTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA  CĂN  BẢN: HỆ HÔ HẤP nguyễn phước vĩnh cố giảng viên thỉnh giảng tiếng Anh y khoa, Đại học Phan Chu Trinh, Quảng Nam CẤU TRÚC CỦA HỆ HÔ HẤP – Upper respiratory tract: nose (nostrils), mouth, pharynx, epiglottis… Read More ›

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ SÁU (SIXTH DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ HÔ HẤP nguyễn phước vĩnh cố THUẬT NGỮ VỀ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH HÔ HẤP 1. Chest X-ray /ˈeks reɪ/ (CXR): Chụp X quang ngực 2. Computed tomography scan of the chest (CT): Chụp cắt… Read More ›