Bettertogether.

uncategorized rss

THÌ (TENSE), THỜI (TIME) & THỂ (ASPECT) TRONG TIẾNG ANH

(0)
Tháng Hai 16, 2023

THÌ LÀ GÌ? n g u y e n  p h u o c  v. i. n. h  c. o a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G    Theo R A Close (p.11) thì hiện tại (present tense) là tên gọi hình thức của động từ như ‘stands’ còn thì quá khứ là tên… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA

THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM IN SEVEN DAYS _______________ Nguyen phuoc vinh co         & cộng sự ABOUT THE AUTHOR Nguyen Phuoc Vinh Co is a retired teacher. After he retired from teaching in 2018, he devoted himself particularly to the study of the language of medicine in which he was previously… Read More ›

LÝ THUYẾT DỊCH: HÌNH THỨC NÀO TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI BỘ MÔN NÀY TRONG TIẾNG ANH?

n.p.v.c SCIENCE OF TRANSLATING/TRANSLATION (Nida, Wilss) Một câu hỏi tưởng chừng khá đơn giản nhưng có một ‘hình thức’ (từ ngữ …)  đòi hỏi một kiến thức và sự lựa chọn. Thứ nhất, cụm từ lý thuyết dịch ở tiếng Việt mà tương đương ở tiếng Anh như câu hỏi có từ thời Nida (1964)… Read More ›

LIỆU CÓ ‘BÉ CÁI NHẦM’ TRONG DỊCH THUẬT TIẾNG ANH PHÁP LÝ?

LIỆU CÓ ‘BÉ CÁI NHẦM’ TRONG DỊCH THUẬT TIẾNG ANH PHÁP LÝ? Nguyễn phước vĩnh cố a learner of the University of Google – For a successful translation career, the knowledge of two or more languages is not enough. One should also pursue a major technical area, such as law, medicine, business, etc… Morry Sofer… Read More ›

NGÔN NGỮ (LANGUAGE) VÀ VĂN HÓA (CULTURE) & BẤT KHẢ DỊCH (UNTRANSLATABILITY)

NGÔN NGỮ (LANGUAGE) VÀ VĂN HÓA (CULTURE) & BẤT KHẢ DỊCH (UNTRANSLATABILITY) – NÓI TRỘM VÍA – GOD/HEAVEN FORBID (THAT…..) – NÓI TRỘM VÍA Thành ngữ ‘nói trộm vía’ (theo từ điển tiếng Việt nxb KHXH Hà Nội 1994 tr.600) đặt ở đầu câu khi khen một đứa trẻ nhỏ để tránh cho lời khen… Read More ›