Bettertogether.

uncategorized rss

LIỆU CÓ ‘BÉ CÁI NHẦM’ TRONG DỊCH THUẬT TIẾNG ANH PHÁP LÝ?

(0)
Tháng Năm 5, 2021

LIỆU CÓ ‘BÉ CÁI NHẦM’ TRONG DỊCH THUẬT TIẾNG ANH PHÁP LÝ? Nguyễn phước vĩnh cố a learner of the University of Google – For a successful translation career, the knowledge of two or more languages is not enough. One should also pursue a major technical area, such as law, medicine, business, etc… Morry Sofer… Read More ›

NGÔN NGỮ (LANGUAGE) VÀ VĂN HÓA (CULTURE) & BẤT KHẢ DỊCH (UNTRANSLATABILITY)

NGÔN NGỮ (LANGUAGE) VÀ VĂN HÓA (CULTURE) & BẤT KHẢ DỊCH (UNTRANSLATABILITY) – NÓI TRỘM VÍA – GOD/HEAVEN FORBID (THAT…..) – NÓI TRỘM VÍA Thành ngữ ‘nói trộm vía’ (theo từ điển tiếng Việt nxb KHXH Hà Nội 1994 tr.600) đặt ở đầu câu khi khen một đứa trẻ nhỏ để tránh cho lời khen… Read More ›

DỊCH THUẬT & DỊCH ‘GIẢ’

DỊCH THUẬT & DỊCH ‘GIẢ’ nguyễn phước vĩnh cố Sáng nào cũng vậy, tôi có thói quen sau khi thức dậy là ngồi ngay vào bàn mở máy tính và việc đầu tiên là xem một số tin tức quốc tế trên các báo như vnexpress., Dân trí … Khi đọc bài ‘ Vì Sao… Read More ›

NGÀY THỨ NĂM (FIFTH DAY) TRONG BẢY NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ NĂM (FIFTH DAY): THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG HỆ HÔ HẤP 1. CF = Cystic fibrosis /ˌsɪstɪk faɪˈbrəʊsɪs/: Bệnh xơ nang/u xơ nang 2. PE = Pulmon.ary embolism /ˈpʌlmənərɪ ˈɛmbəˌlɪzəm/: Nghẽn/tắt mạch phổi    3. OSA = Obstructive sleep a.pnea /əbˌstrʌk.tɪv ˈsliːp.æp.ni.ə/: Ngừng thở khi ngủ do tắt nghẽn 4. COPD /ˌsiːˌəʊˌpiːˈdiː/ = Chronic… Read More ›

CHỦ ĐỀ (TOPIC) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

CHỦ ĐỀ (TOPIC) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) Nguyễn Phước Vinh Cố 1. Chủ đề là gì? Theo từ điển Longman về GDNN & NNHUD (tr.384) thì chủ đề là ‘điều/những gì được nói đến hay viết về.’ Trong các cộng đồng nói năng khác nhau (xin xem CỘNG ĐỒNG NÓI NĂNG trong từ điển Longman… Read More ›