Bettertogether.

uncategorized rss

SÁNG CHÚA NHẬT & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

(0)
Tháng Mười Hai 9, 2018

SÁNG CHÚA NHẬT & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH Nguyễn phước vĩnh Cố Bảo Nguyên ‘A’ & CÁC THÀNH NGỮ From A to Z Trước hết, là con chữ đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh nên ta có một thành ngữ ‘from A to Z’ có nghĩa… Read More ›

‘NÉM ĐÁ’: XƯA VÀ NAY

‘NÉM ĐÁ’: XƯA VÀ NAY ‘NÉM ĐÁ’: NGUỒN GỐC CỦA THUẬT NGỮ NÉM ĐÁ Theo luật (pháp) Do Thái, người nào phạm tội ngoại tình sẽ bị ném đá chết. Trong Kinh Thánh cũng có kể chuyện về một người đàn bà bị bắt về tội ngoại tình & được dẫn tới Chúa Jesus để… Read More ›

TRẠNG TỪ HỘI TỤ ‘ONLY’: MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ DỊCH THUẬT Y HỌC

TRẠNG TỪ HỘI TỤ ‘ONLY’: MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ DỊCH THUẬT Y HỌC Trong những bài viết ngắn gần đây, chúng tôi đã thảo luận các quan điểm của hai nhà ngôn ngữ học Michael Swan và R. A. Close về trạng từ hội tụ (focusing adverbs), về vị trí của nó trong câu,… Read More ›

TRẠNG TỪ HỘI TỤ ‘ONLY’ TRONG TIẾNG ANH

TRẠNG TỪ HỘI TỤ ‘ONLY’ TRONG TIẾNG ANH TRẠNG TỪ HỘI TỤ LÀ GÌ? Theo R.A. Close (tr.287) trong ‘A Reference Grammar for Sudents of English’ gọi là trạng từ hội tụ (focusing adverbs) vì chúng ‘hội tụ’ sự chú ý vào một yếu tố thông tin riêng lẻ trong mệnh đề (they focus attention… Read More ›

TẠI SAO CÁC PHƯƠNG NGÔN TRONG KINH THÁNH THƯỜNG ĐƯỢC DỊCH THEO NGHĨA ĐEN

TẠI SAO CÁC PHƯƠNG NGÔN TRONG KINH THÁNH THƯỜNG ĐƯỢC DỊCH THEO NGHĨA ĐEN Nguyễn Phước Vĩnh Cố – AN EYE FOR AN EYE Trong Kinh Thánh, Chúa Jesus phán cùng môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo “mắt đền mắt, răng đền răng” (You have heard that it was said: An eye for… Read More ›