Bettertogether.

ngôn ngữ rss

NGÀY ĐẦU CỦA NĂM MỚI QUÝ MÃO ( MỒNG 1 THÁNG 1, 2023) & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

(0)
Tháng Một 22, 2023

Nguyễn phước vĩnh Cố Bảo nguyên Hải anh _______________ – CÁC NGHĨA CỦA CON CHỮ ‘A’ a /ə/ (cũng an /ən/ mạo từ bất định) 1. một:  dùng trước danh từ đếm được hay danh từ số ít mà trước đó chưa được nói tới. a man, hotel, girl, committee o an aunt, egg, hour,… Read More ›

NĂM ‘MÃO’ VÀ NĂM ‘QUÝ MÃO’: VẤN ĐỀ DỊCH THUẬT TRONG NĂM MỚI

Nguyễn phước v.ĩ.n.h c.ố _______________ DỊCH NĂM ‘MÃO’ SANG TIẾNG ANH Dù gần như ai cũng biết lịch hoàng đạo 12 năm (12- year Vietnamese/Chinese zodiac /ˈzəʊ.di.æk/ calendar) của ta (Việt nam) và Trung quốc, được đại diện bởi 12 con vật khác nhau (represented by 12 different animals) thường được gọi là 12 con… Read More ›

BẠN BIẾT GÌ VỀ ‘NÓI LÁI’ TRONG TIẾNG ANH

SPOONERISM IN  ENGLISH n.p.v.c Nhân một câu chúc năm mới trong tiếng Anh ‘Happy New Year’ thành ‘Happy Near You’, xin chia sẻ với bạn đọc về ‘Nói lái’ trong tiếng Anh. Trước hết, mời bạn đọc xem một định nghĩa ‘Nói lái’ trong tiếng Việt CÁC NHÀ NGÔN NGỮ HỌC ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘NÓI… Read More ›

NHÂN MÙA GIÁNG SINH VỀ, XIN BÀN VỀ CON CHỮ ‘X’ TRONG ‘XMAS’

Là con chữ cái chiếm ít ‘giấy’ và mực nhất trong bất kỳ cuốn từ điển nào, phổ thông cũng như chuyên ngành nhưng kỳ lạ thay, con chữ ‘X’ lại được dùng khá với khá ‘nhiều nghĩa’, từ phạm trù ‘biết’ cho đến ‘không biết’, ‘tâm linh’, ‘sự đe dọa’, ‘tình dục’ … và… Read More ›

LẠI ‘BÉ CÁI LẦM’ VỀ DỊCH MỘT THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TRONG TỪ ĐIỂN ANH – VIỆT (1992)

ORDNANCE /ˈɔːdnəns/ TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ ‘ORDNANCE’ – Định nghĩa danh từ ‘ordnance’ trong từ điển Oxford (1992) Danh từ ‘ordnance’ trong từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1992) được định nghĩa là 1. military supplies and materials, esp cannon, and similar heavy guns. 2. government service dealing… Read More ›