Bettertogether.

ngôn ngữ rss

FAMILIAR /fəˈmɪliə(r)/ (adj): FAMILIAR WITH & FAMILIAR TO (ADJECTIVE + PREPOSITION)

(0)
Tháng Tám 8, 2022

FAMILIAR WITH & FAMILIAR TO (ADJECTIVE + PREPOSITION) Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the university of google FAMILIAR WITH something:  knowing something very well. AM HIỂU/QUEN THUỘC LƯU Ý: Nếu chủ ngữ của BE FAMILIAR chỉ người như cấu trúc sau đây thì dùng ‘WITH’ và ‘be familiar with’ có thể dịch là… Read More ›

NÓI VỀ GIỚI TỪ ‘AT’ VÀ ‘IN’ TRONG ‘ARRIVE AT’, ‘ARRIVE IN’, ‘LAND AT’, ‘LAND IN’

nguyễn phước vĩnh cố ARRIVE AT & ARRIVE IN  Sách ngữ pháp ‘A Practical English Grammar’ của Thomson và Martinet dạy ta ‘We arrive IN a town or country, AT or IN a village, AT any other destination. – They arrived IN Spain/IN Madrid. – I arrived AT the hotel/AT the bridge/AT the crossroads. Sách… Read More ›

GIỚI THIỆU CÁC DANH TỪ THẺ ĐỎ, THẺ VÀNG VÀ CÁC ĐỘNG TỪ PHẠT THẺ ĐỎ, PHẠT THẺ VÀNG TRONG TÚC CẦU GIÁO

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google THẺ ĐỎ: RED CARD Red card /ˌred ˈkɑːd/ (noun) ​(in football (soccer) and some other games) a card shown by the referee to a player who has broken the rules of the game and is not allowed to play for the rest of the… Read More ›

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’, BẮN NHẦM, (PHE TA) BẮN NHẦM QUÂN MÌNH, BÉ CÁI LẦM SANG TIẾNG ANH

Nguyễn phước vĩnh cố _____________________ 1. NHẦM/LẦM 2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B 3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B 4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY 5. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM 5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING 5b…. Read More ›

INDOCHINA WAR’ (OR ‘INDO-CHINA  WAR) LÀ CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG HAY LÀ CHIẾN TRANH ẤN ĐỘ-TRUNG HOA? 

NGUYỄN PHƯỚC VĨNH CỐ ‘INDOCHINA’ LÀ GÌ? Theo từ điển Collins trực tuyến, ‘Indochina’ được định nghĩa:   Indochina in British English or Indo-China NOUN /ˈɪndəʊˈtʃaɪnə/ 1.  a peninsula in SE Asia, between India and China: consists of Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, and Malaysia (một bán đảo ở Đông Nam Á, giữa Ấn Độ… Read More ›