Bettertogether.

dịch thuật rss

NGƯỜI DỊCH & MÁY DỊCH: AI LÀ BẠN? AI LÀ THÙ?

(3)
Tháng Ba 6, 2021

NGƯỜI DỊCH & MÁY DỊCH: AI LÀ BẠN? AI LÀ THÙ? Nguyễn phước vĩnh cố Tại sao ba câu đưới đây mà trong đó các động từ ‘THAM DỰ’, ‘ĐẾN DỰ’, ‘CÓ’ đứng đầu câu là thách thức đối với người dịch khi dịch chúng sang tiếng Anh? – THAM DỰ buổi tiếp tân có… Read More ›

TÍNH TỪ TRONG MỘT THÀNH NGỮ VÀ MỘT PHƯƠNG THỨC DỊCH

TÍNH TỪ TRONG MỘT THÀNH NGỮ VÀ MỘT PHƯƠNG THỨC DỊCH Nguyễn phước vĩnh cố Nếu ta gặp một thành ngữ như thế này ‘You are up the creek without a paddle’ (if you have never had a course in economics) và có kiến thức về thành ngữ đó (be in a difficult or bad… Read More ›

THÀNH NGỮ ‘30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT’ & MỘT SỐ GỢI Ý THÀNH NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH CỦA CÁC ANH HA VU LUA PHAM, HÀ TIÊN TRẦN, NGUYỄN KHƯƠNG, HAI DO, THAI VU

THÀNH NGỮ ‘30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT’ & MỘT SỐ GỢI Ý THÀNH NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH CỦA CÁC ANH HA VU LUA PHAM, HÀ TIÊN TRẦN, NGUYỄN KHƯƠNG, HAI DO, THAI VU Nguyen phuoc vinh co Hôm nay đúng 30 Tết và 30 Tết gợi cho ta nhớ một thành ngữ tiếng… Read More ›

NĂM ‘SỬU’, NĂM ‘TÂN SỬU’, NĂM ‘TRÂU VÀNG’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

NĂM ‘SỬU’, NĂM ‘TÂN SỬU’, NĂM ‘TRÂU VÀNG’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? Nguyễn Phước vĩnh Cố A learner of the University of Google DỊCH ‘NĂM SỬU’ SANG TIẾNG ANH Dù gần như ai cũng biết lịch hoàng đạo 12 năm (12- year Vietnamese/Chinese zodiac /ˈzəʊ.di.æk/ calendar) của ta (Việt nam) và Trung… Read More ›

‘30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

‘30 CHƯA PHẢI LÀ TẾT’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? nguyen phuoc vinh co Những ngày này khi năm hết tết đến và đặc biệt khi có những biến cố, sự kiện trong nước và thế giới bỗng dưng rộ lên câu nói ‘30 chưa phải là Tết’. Trước đó, trên các Diễn… Read More ›