Bettertogether.

dịch thuật rss

PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG (CALQUE) CỦA VINAY & DARBELNET & CỤM TỪ ‘HIỆP HỘI VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH LIÊN NGÂN HÀNG TOÀN CẦU’ (SWIFT /swift/)

(0)
Tháng Ba 23, 2022

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of  Google CALQUE /kælk/: PHƯƠNG THỨC SAO PHỎNG Theo Vinay và Darbelnet [4], ‘Sao phỏng là một loại dịch vay mượn đặt biệt (A calque is a loan translation of a particular kind): toàn bộ đơn vị cú pháp được vay mượn thế rồi các thành… Read More ›

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’, BẮN NHẦM, (PHE TA) BẮN NHẦM QUÂN MÌNH, BÉ CÁI LẦM SANG TIẾNG ANH

Nguyễn phước vĩnh cố _____________________ 1. NHẦM/LẦM 2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B 3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B 4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY 5. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM 5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING 5b…. Read More ›

NGÔN NGỮ ANH: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT & DỊCH MÁY, NGƯỜI DỊCH

Trong các biển báo (cấm) ở tiếng Việt như ‘Cấm hút thuốc’, ‘Không hút thuốc’ … thì có thể dịch sang tiếng Anh là ‘No Smoking’ (no + verb-ing)/ ‘Don’t smoke’ (don’t + verb) ( = Cấm Hút Thuốc), ‘Smoking is prohibited’ / ‘Smoking is forbbiden’ (passive construction) ( = Hút Thuốc bị Cấm) nhưng… Read More ›

‘NỔI DA GÀ’ TRONG ‘NỔI DA GÀ KHI CÔ ẤY CẤT GIỌNG HÁT LÊN’ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the U o G Cách đây khá lâu, tôi có viết bài viết ngắn ‘NỖI SỢ HÃI VÀ CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH’ trong có cụm từ (sợ) nổi da gà do một bạn đọc ở Diễn đàn khác hỏi. NỔI DA GÀ LÀ GÌ?… Read More ›

LIỆU ‘GOOGLE TRANSLATE’ CÓ SỬ DỤNG ‘PHƯƠNG PHÁP DỊCH’ TRONG BẢN DỊCH CỦA MÌNH?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Ngày 10 tháng 5 năm 2018, khi tôi ‘nhờ’ Google Translate (GT) dịch văn bản sau để xem GT có thể dịch thuật ngữ ‘lượt khách quốc tế’ (ở đây tôi sẽ không đề cập lại cách dịch thuật ngữ này vì tôi đã… Read More ›