Bettertogether.

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ TIÊU HÓA’

Nguyễn phước vĩnh cố

A learner of the University of Google

Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘hệ sinh sản và sinh đẻ’, ta thường thấy có có 4 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến chuyên khoa này:

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN HỆ SINH SẢN & SINH ĐẺ

MEDICAL SPECIALISTS OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM

1. Gyn(a)ecologist /ˌɡaɪnəˈkɑlədʒɪst/ hay gọi tắt là GYN /gaɪn/ ; /dʒɪn/: Bác sĩ phụ khoa

2. Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃ(ə)n/ hay gọi tắt là OB /ˌəʊˈbiː/ ;  /ˌoʊˈbiː/ : Bác sĩ sản khoa

3. Neonatologist /ˌniːəʊnəˈtɒlədʒist/: Bác sĩ nhi sơ sinh

4. Infertility /ˌɪn.fəˈtɪl.ə.ti/ specialist: Bác sĩ chuyên khoa vô sinh và hiếm muộn. Từ ngữ đồng nghĩa: Fertility specialist, reproductive endocrinologist /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒɪst/

Mỗi một chuyên khoa thế này thường là một chủ đề của diễn ngôn mà chủ đề (topic) ở đây có nghĩa ‘chuyên ngành của diễn ngôn’, ‘bộ phận của diễn ngôn’ như ‘sức khỏe của chúng ta’, ‘ăn uống và tập luyện thể thao’… mà các bác sĩ chuyên khoa liên quan đến hệ tiêu hóa là một chủ đề phụ. Như đã nói trên, có khá nhiều bác sĩ chuyên khoa liên quan đến ‘hệ tiêu hóa’.

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ TIÊU HÓA’

MEDICAL SPECIALISTS OF THE GASTRO.INTESTINAL SYSTEM & TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG VIỆT

1. Dentist /ˈdentɪst/: Nha sĩ

2. Gastro.entero.logist /ˌɡastrəʊˌɛntəˈrɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Từ ngữ đồng nghĩa: GI doctor.

3. Hepato.logist /ˌhɛpəˈtɒlədʒist/: Bác sĩ chuyên khoa gan (mật). Từ ngữ đồng nghĩa: Liver specialist.

4. Orthodontist /ˌɔːθəˈdɒntɪst/: Nha sĩ chỉnh hình răng mặt.

5. Periodontist /ˌperiəˈdɒntist/: Chuyên viên nha chu.

6. Procto.logist /prɒkˈtɒlədʒist/: Bác sĩ chuyên khoa hậu môn, trực tràng. Từ ngữ đồng nghĩa: Colo.rectal surgeon.

ĐỊNH NGHĨA VỀ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA TIÊU HÓA TRONG TIẾNG ANH

THE DEFINITION OF THE GASTRO.INTESTINAL SPECIALISTS IN ENGLISH

1. A dentist is a doctor who specializes in teeth, gums, and the mouth.

2. A gastro.entero.logist specializes in diseases of the digestive system ( = gastro.intestinal system)

3. A hepato.logist is a doctor who specializes in the branch of medicine concerned with the liver and its diseases.

4. An orthodontist is a dentist who corrects the position of people’s teeth.

5. A periodontist is a dentist who specializes in the prevention, diagnosis, and treatment of periodontal disease.

6. A procto.logist specializes in diseases of the rectum and anus.  

Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 25 / 4 / 2022

Categorised in: từ vựng y học, thuật ngữ chuyên ngành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: