Bettertogether.

uncategorized rss

DỊCH THUẬT & DỊCH ‘GIẢ’

DỊCH THUẬT & DỊCH ‘GIẢ’ nguyễn phước vĩnh cố Sáng nào cũng vậy, tôi có thói quen sau khi thức dậy là ngồi ngay vào bàn mở máy tính và việc đầu tiên là xem một số tin tức quốc tế trên các báo như vnexpress., Dân trí … Khi đọc bài ‘ Vì Sao… Read More ›

NGÀY THỨ NĂM (FIFTH DAY) TRONG BẢY NGÀY HỌC TIẾNG ANH Y KHOA: HỆ HÔ HẤP

NGÀY THỨ NĂM (FIFTH DAY): THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG HỆ HÔ HẤP 1. CF = Cystic fibrosis /ˌsɪstɪk faɪˈbrəʊsɪs/: Bệnh xơ nang/u xơ nang 2. PE = Pulmon.ary embolism /ˈpʌlmənərɪ ˈɛmbəˌlɪzəm/: Nghẽn/tắt mạch phổi    3. OSA = Obstructive sleep a.pnea /əbˌstrʌk.tɪv ˈsliːp.æp.ni.ə/: Ngừng thở khi ngủ do tắt nghẽn 4. COPD /ˌsiːˌəʊˌpiːˈdiː/ = Chronic… Read More ›

CHỦ ĐỀ (TOPIC) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

CHỦ ĐỀ (TOPIC) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) Nguyễn Phước Vinh Cố 1. Chủ đề là gì? Theo từ điển Longman về GDNN & NNHUD (tr.384) thì chủ đề là ‘điều/những gì được nói đến hay viết về.’ Trong các cộng đồng nói năng khác nhau (xin xem CỘNG ĐỒNG NÓI NĂNG trong từ điển Longman… Read More ›

ĐỘNG TỪ ‘MIND’ VÀ CẤU TRÚC ‘DO/WOULD YOU MIND IF … ?’

ĐỘNG TỪ ‘MIND’ VÀ CẤU TRÚC ‘DO/WOULD YOU MIND IF … ?’ 1. MIND (v): BE ANNOYED BY; OBJECT TO2. MIND + VERB-ING, MIND + OBJECT + VERB-ING3. WOULD YOU MIND … ? 4. DO/WOUD YOU MIND MY … ING? 5. THÌ TRONG MỆNH ĐỀ PHỤ VỚI ĐỘNG TỪ ‘MIND’ 6. CÁC CẤU TRÚC ĐỒNG NGHĨA VỚI WOULD/DO… Read More ›

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE ‘Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don’t’ -Timothy Hunt- RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH Ở CÁC TỪ ĐIỂN VÀ NGƯỜI DỊCH Theo một từ điển trên mạng (rung.vn) thì respectively (trạng từ) có nghĩa là… Read More ›