Bettertogether.

Y học rss

CÁC CHỨC DANH (BÁC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA & CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN) BẰNG TIẾNG ANH

(2)
Tháng Năm 15, 2019

CÁC CHỨC DANH (BÁC SĨ, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA & CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN) BẰNG TIẾNG ANH (DIFFERENT TYPES OF DOCTORS, MEDICAL SPECIALISTS, ALLIED HEALTH PROFESSIONALS IN ENGLISH) Vui lòng dẫn nguồn khi trích lại bài từ blog này! Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh… Read More ›

THUẬT NGỮ Y HỌC TIẾNG ANH & DỊCH THUẬT PHẪU THUẬT THẨM MỸ: VÒNG MỘT HAY CÒN GỌI ‘NÚI ĐÔI’

THUẬT NGỮ Y HỌC TIẾNG ANH & DỊCH THUẬT PHẪU THUẬT THẨM MỸ: VÒNG MỘT HAY CÒN GỌI ‘NÚI ĐÔI’ Nguyễn Phước Vĩnh Cố – NÚI ĐÔI Nếu ở tiếng Việt, từ ‘vú’ hay ‘ngực’ còn có các uyển ngữ như ‘núi đôi’, ‘đôi gò bồng đảo’, ‘hai trái đào tiên’, và thường dùng hơn… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (NERVOUS SYSTEM) IN SEVEN DAYS

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (NERVOUS SYSTEM) IN SEVEN DAYS Vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này! Nguyễn Phước Vĩnh Cố & Nhóm cộng sự Tôn Nữ Thanh Thảo – Tôn Nữ Hải Anh –… Read More ›

THUẬT NGỮ PHẪU THUẬT THẨM MỸ: VÒNG MỘT HAY CÒN GỌI ‘NÚI ĐÔI’

  ‘NÚI ĐÔI’: TO, NHỎ, & NÂNG (LÊN) Nếu bạn hỏi tiếng Anh cho một thuật ngữ chuyên ngành y học ‘phẫu thuật tạo hình vú/ngực’ là gì thì thuật ngữ tương đương có lẽ là ‘mamma.plasty’/’mammo.plasty’ mà gốc từ ‘mamma-/’mammo-‘: vú/ngực và hậu tố ‘-plasty’: tạo hình, một thuật ngữ chung dùng để gọi… Read More ›

THUẬT NGỮ Y HỌC: GOOGLE TRANSLATE HAY NGƯỜI DỊCH?

THUẬT NGỮ Y HỌC: GOOGLE TRANSLATE HAY NGƯỜI DỊCH? Nguyễn Phước Vĩnh Cố Vui lòng dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này. Nếu bạn là một người yêu thích dịch thuật, đặc biệt dịch thuật chuyên ngành như y học thì điều quan trọng nhất là bạn phải có một vốn từ phong… Read More ›