Bettertogether.

Y học rss

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (NERVOUS SYSTEM) IN SEVEN DAYS

(0)
Tháng Sáu 3, 2018

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ THẦN KINH THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (NERVOUS SYSTEM) IN SEVEN DAYS Vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này! Nguyễn Phước Vĩnh Cố & Nhóm cộng sự Tôn Nữ Thanh Thảo – Tôn Nữ Hải Anh –… Read More ›

THUẬT NGỮ PHẪU THUẬT THẨM MỸ: VÒNG MỘT HAY CÒN GỌI ‘NÚI ĐÔI’

  ‘NÚI ĐÔI’: TO, NHỎ, & NÂNG (LÊN) Nếu bạn hỏi tiếng Anh cho một thuật ngữ chuyên ngành y học ‘phẫu thuật tạo hình vú/ngực’ là gì thì thuật ngữ tương đương có lẽ là ‘mamma.plasty’/’mammo.plasty’ mà gốc từ ‘mamma-/’mammo-‘: vú/ngực và hậu tố ‘-plasty’: tạo hình, một thuật ngữ chung dùng để gọi… Read More ›

THUẬT NGỮ Y HỌC: GOOGLE TRANSLATE HAY NGƯỜI DỊCH?

THUẬT NGỮ Y HỌC: GOOGLE TRANSLATE HAY NGƯỜI DỊCH? Nguyễn Phước Vĩnh Cố Vui lòng dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này. Nếu bạn là một người yêu thích dịch thuật, đặc biệt dịch thuật chuyên ngành như y học thì điều quan trọng nhất là bạn phải có một vốn từ phong… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN CHƯƠNG VIII:  HỆ THẦN KINH THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (NERVOUS SYSTEM) IN SEVEN DAYS   Nguyễn Phước Vĩnh Cố & Nhóm cộng sự Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Tôn… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN:chương V : HỆ TIM MẠCH (tiếp theo và hết)

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: Chương V: HỆ TIM MẠCH (tiếp theo & hết) 7 DAYS TO THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY: CARDIOVASCULAR SYSTEM Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Ngày thứ năm (fifth day) 13 từ ngữ y học… Read More ›