Bettertogether.

Y học rss

THUẬT NGỮ Y HỌC: GOOGLE TRANSLATE HAY NGƯỜI DỊCH?

THUẬT NGỮ Y HỌC: GOOGLE TRANSLATE HAY NGƯỜI DỊCH? Nguyễn Phước Vĩnh Cố Vui lòng dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này. Nếu bạn là một người yêu thích dịch thuật, đặc biệt dịch thuật chuyên ngành như y học thì điều quan trọng nhất là bạn phải có một vốn từ phong… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN CHƯƠNG VIII:  HỆ THẦN KINH THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (NERVOUS SYSTEM) IN SEVEN DAYS   Nguyễn Phước Vĩnh Cố & Nhóm cộng sự Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Tôn… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN:chương V : HỆ TIM MẠCH (tiếp theo và hết)

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: Chương V: HỆ TIM MẠCH (tiếp theo & hết) 7 DAYS TO THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY: CARDIOVASCULAR SYSTEM Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Ngày thứ năm (fifth day) 13 từ ngữ y học… Read More ›

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (GASTROINTESTINAL/DIGESTIVE SYSTEM) IN SEVEN DAYS

7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIÊU HÓA THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY (GASTROINTESTINAL/DIGESTIVE SYSTEM) IN SEVEN DAYS Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết 100 năm là hữu hạn … Vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (Chương V: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tim Mạch) 7 DAYS TO THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY: CARDIOVASCULAR SYSTEM

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (Chương V: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tim Mạch) 7 DAYS TO THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY: CARDIOVASCULAR SYSTEM  Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên                                                               Nếu biết 100 năm là… Read More ›