Bettertogether.

TÊN TIẾNG ANH CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ THẦN KINH’

Nguyễn phước vĩnh cố

A learner of the University of Google

Mỗi một chuyên khoa ở một bệnh viện thường có các ‘bác sĩ chuyên khoa’ liên quan đến ‘chuyên khoa’ đó. Lấy ví dụ ở ‘tim mạch’, ta thường thấy có các bác sĩ chuyên khoa liên quan đến chuyên khoa này:

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ TIM MẠCH’ & TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG VIỆT

MEDICAL SPECIALISTS OF THE CARDIO.VASCULAR SYSTEM & THEIR EQUIVALENTS IN VIETNAMESE

1. Cardi.ologist /ˌkɑːdiˈɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Từ ngữ đồng nghĩa: Heart doctor

2. H(a)emat.ologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa huyết học. Từ ngữ đồng nghĩa: blood doctor.

3. Vascul.ar surgeon /ˈvæskjələ(r) ˈsɜːdʒən/: Bác sĩ phẫu thuật mạch máu. Từ ngữ đồng nghĩa: blood vessel surgeon, circulatory surgeon.

Mỗi một chuyên khoa thế này thường là một chủ đề của diễn ngôn mà chủ đề (topic) ở đây có nghĩa ‘chuyên ngành của diễn ngôn’, ‘bộ phận của diễn ngôn’ như ‘sức khỏe của chúng ta’, ‘ăn uống và tập luyện thể thao’… mà các bác sĩ chuyên khoa liên quan đến hệ tim mạch là một chủ đề phụ. Như đã nói trên, có 5 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến ‘hệ thần kinh’.

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN ‘HỆ THẦN KINH’ & TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG VIỆT

MEDICAL SPECIALISTS OF THE NERVOUS SYSTEM & THEIR EQUIVALENTS IN VIETNAMESE

An(a)esthesio.logist /ˌænəsˌθiziˈɑlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa gây mê

Neuro.logist /njʊˈrɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh

Psycho.logist /ˌsaɪˈkɑlədʒɪst/: Chuyên gia tâm lý

Psych.iatrist /saɪˈkaɪətrɪst/: Bác sĩ chuyên khoa tâm thần

Neuro.surgeon /ˈnjʊərəʊsɜːdʒən/: Bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh

ĐỊNH NGHĨA VỀ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THẦN KINH TRONG TIẾNG ANH

THE DEFINITION OF THE SPECIALISTS OF THE NERVOUS  SYSTEM IN ENGLISH

An(a)esthesio.logist : A physician who specializes in administering anesthetic agents before and during surgery.

Neuro.logist : A physician who specializes in diagnosing  and treating diseases and disorders of the nervous system.

Neuro.surgeon: A physician who specializes in surgery of the nervous system.

Psych.iatrist:  A physician who specializes in diagnosing  and treating chemical dependencies, emotional problems, and mental illness.

Psycho.logist :  A psychologist has a doctoral degree (PhD or PsyD), but is not medical doctor (MD). This specialist  evaluates and treats emotional problems and mental illness.

Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 30 / 4 / 2022

Categorised in: từ vựng y học, thuật ngữ chuyên ngành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: