Bettertogether.

AMIDAN VÀ V.A ( TONSILS AND ADENOIDS)

Nguyễn phước vĩnh cố

A learner of the University of Google

AMIDAN LÀ GÌ?

Amidan là hai cục thịt nhỏ nằm ở hai bên đằng sau miệng. Thuật ngữ chuyên môn để chỉ amiđan là palatine tonsils, hay amidan vòm miệng được gọi như thế vì nó nằm gần vòm miệng (palate).

– TONSILS /ˈtɒnsl/: Amiđan. Từ đồng nghĩa: Palatine /ˈpælətaɪn/ tonsils

MỘT TỪ ĐIỂN ANH ĐỊNH NGHĨA VỀ TONSILS

TONSILS: The two oval-shaped masses of tissue at the back of the throat that lie between the mouth and the pharynx. (Hai khối mô hình bầu dục ở phía sau cổ họng nằm giữa miệng và hầu.)

VA là gì?

Ở phía sau mũi, chúng ta có V. A. V. A là từ viết tắt của hai từ tiếng Pháp ‘Végétations Adénoides’, chúng là một loại mô amidan khác, gọi là amidan mũi họng.

– ADENOIDS /ˈædənɔɪdz/: V. A, sùi vòm họng, amiđan vòm. Từ đồng nghĩa: Naso.pharyng.eal /ˌneɪzəʊfəˈrɪndʒɪəl/ tonsils, pharyngeal /fəˈrɪndʒiəl/ tonsils

MỘT TỪ ĐIỂN ANH ĐỊNH NGHĨA VỀ ADENOIDS

ADENOIDS: Pieces of soft tissue at the back of the nose and throat, that are part of the body’s immune system and that can become larger than normal and cause breathing difficulties, especially in children (Các mẩu mô mềm ở phía sau mũi và cổ họng, là một phần của hệ thống miễn dịch của cơ thể và có thể trở nên lớn hơn bình thường và gây khó thở, đặc biệt là ở trẻ em).

Đà nẵng phố, Thạc gián phường, Thanh khê quận, ngày 18 / 8 / 2021

Categorised in: từ vựng y học, thuật ngữ chuyên ngành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: