Bettertogether.

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH

NGÀY THỨ BA (THIRD DAY) TRONG 7 NGÀY ĐỂ CÓ VỐN TỪ TIẾNG ANH Y KHOA CĂN BẢN: HỆ TIM MẠCH

n.p.v.c
t.n.h.a
b.n

10 GỐC TỪ LIÊN QUAN HỆ TIM MẠCH

1. Cardi(o) /kɑː(r)di(əʊ)/ /ˈkɑːdɪ(əʊ)/ : 1. Heart tim 2. Cardia tâm vị
2. Arteri(o) /ɑːtəri(əʊ)/ : Artery /ˈɑːtəri/ động mạch
3. Aort(o) /eɪˈɔːt(əʊ)/: Aorta /eɪˈɔːtə/ động mạch chủ
4. Phleb(o) /fləˈb(əʊ)/[Gr]*: Vein tĩnh mạch
5. Ven(o)/ ˈven(əʊ)/ [L]*: Vein tĩnh mạch
6. Angi(o) /ˈandʒɪ(əʊ)/[Gr]*: Vessel mạch máu
7. Vas(o) /vas(əʊ)/ [L]*: Vessel mạch máu
8. H(a)emat(o) /ˌhiːməˈt(əʊ)/hemo /ˌhiːm(əʊ)/ [Gr]*: Blood máu/huyết
9. Sanguin(o) /ˈsæŋɡwɪn(əʊ)/ [L]*: Blood máu/huyết
10. Thromb(o) /θrɒmˈb(əʊ)/: Blood clot huyết khối

8 HẬU TỐ CHỈ SỰ RỐI LOẠN/BỆNH TẬT

1. -Algia /ældʒə/: Pain/ache đau/sự khó chịu
2. -Cele /siːl/: Hernia thoát vị, lồi
3. -Dynia /dɪnɪə/: Pain đau/sự khó chịu
4. -Itis /ˈaɪtɨs/: flammation viêm
5. -Ectasis : /ˈɛktəsis/, ectasia /ˈɛktəsiə/: Dilatation/expansion giãn/phình
6. -Malacia /məˈleɪʃ(ɪ)ə/: Softening chứng nhuyễn
7. -Plasia/ˈpleɪʒə/: Abnormal formation thành lập, phát triển quá mức
8. – Ptosis /ˈtəʊsɪs/: Downward displacement vị trí sa xuống thấp

8 TIỀN TỐ (TỐC ĐỘ, VỊ TRÍ, KÍCH CỠ, và SỐ LƯỢNG)


2 tiền tố chỉ tốc độ

1. Brady- /bradɪ/ : Slow chậm
2. Tachy- /takɪ/ : Quick nhanh

2 tiền tố chỉ vị trí

1. Exo- /ɛksoʊ-/ : Outside bên ngoài
2. En- /en-/ /endo- /ˌɛndəʊ /: Inside, within bên trong

2 tiền tố chỉ kích cỡ

1. Macro- /mækrəʊ/: Big lớn
2. Micro- /maɪkrəʊ/: Small nhỏ

CÁC THUẬT NGỮ HỆ TIM MẠCH CÓ CÁC TIỀN TỐ (TỐC ĐỘ, VỊ TRÍ, KÍCH CỠ)

1. Brady.cardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/: nhịp tim chậm
2. Tachy.cardia /ˌtakɪˈkɑːdɪə/: nhịp tim nhanh

2. Exo.cardia /ɛksoʊˈkɑːdɪə/: (tật) lồi tim
3. Encephalic /ˌensəˈfalik/: não, trong sọ. Endocardial /ˌɛndəʊˈkɑːdɪəl/: ở trong tim.

4. Macro.cardia /mækrəʊˈkɑːdɪə/: tật tim lớn
5. Micro.cardia /maɪkrəʊˈkɑːdɪə/: tật tim nhỏ

Thạc gián, sáng 17/10/2019

Categorised in: từ vựng y học, thuật ngữ chuyên ngành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: