Bettertogether.

INFLAMMABLE – FLAMMABLE

INFLAMMABLE – FLAMMABLE vs NON-FLAMMBLE

n g u y e n p h u o c v i n h c o

a l.e.a.r.n.e.r o f the U o G

TẠI SAO ‘INFLAMMABLE’ KHÔNG PHẢI LÀ TỪ TRÁI NGHĨA CỦA ‘FLAMMABLE’?

Theo từ điển trực tuyến ‘Merriam Webster’, ‘combustible’ và ‘incombustible’ là trái nghĩa (opposites) nhưng ‘flammable’ và ‘inflammable’ là từ đồng nghĩa (synonyms) Tại sao như vậy? In- trong ‘incombustible’ là một tiền tố phổ biến có nghĩa là ‘không’ (not), nhưng in- trong‘inflammable’ là một tiền tố khác. ‘Inflammable’ bắt nguồn từ tiếng Latin ‘inflammare’ ‘làm bùng cháy’ (to flame), bản thân từ in- (ở đây có nghĩa là ‘trong’ hoặc ‘bên trong’) cộng với ‘flammare’ (cháy). ‘Flammable’ cũng đến từ ‘flammare’. Vào đầu thế kỷ 20, các nhân viên cứu hỏa lo lắng rằng mọi người có thể nghĩ rằng ‘inflammable’ có nghĩa là ‘không thể bắt lửa’ (not able to catch fire), vì vậy họ đã sử dụng ‘flammable’ (chất dễ cháy) và ‘nonflammable’ (chất không cháy) làm nhãn an toàn chính thức và khuyến khích sử dụng chúng để tránh nhầm lẫn. Theo cách dùng phổ biến, ‘flammable’ (dễ cháy) hiện là thuật ngữ ưa thích để mô tả những thứ ‘can catch fire, (có thể bắt lửa), nhưng ‘inflammable’ (dễ cháy) đôi khi vẫn được sử dụng với nghĩa đó.

TỪ NGỮ CẦN BIẾT

COMBUSTIBLE adjective /kəmˈbʌstəbl/: Able to begin burning easily. Dễ bắt lửa • dễ cháy • Từ ngữ đồng nghĩa: Flammable

Combustible material/gases

(Vật liệu/khí dễ cháy)

INCOMBUSTIBLE adjective /ˌɪnkəmˈbʌstəbəl/: Not able to burn easily. Không cháy được. Từ ngữ đồng nghĩa: Noncombustible)

– All the panels are made of incombustible materials that can be cut to fit.

(Tất cả các tấm được làm bằng vật liệu không cháy có thể được cắt cho phù hợp.)

– The disposal of incombustible waste has become a problem for many regional authorities.

(Việc xử lý chất thải không cháy đã trở thành một vấn đề đối với nhiều chính quyền khu vực.)

INFLAMMABLE (BRITISH) – FLAMMABLE (AMERICAN)

INFLAMMABLE /ɪnˈflæməbl/

FLAMMABLE /ˈflæməbl/

Theo từ điển Longman Language Activator (1993) hai từ này có cùng nghĩa là ‘dễ cháy’ (materials, chemicals, gases that are inflammable will start burning very easily and quickly, so they can be dangerous) dù nhìn vào chúng có vẻ như trái nghĩa (opposite meaning). Tuy nhiên, ‘inflammable’ là tiếng Anh của người Anh, là từ phái sinh của ‘inflame s.e/sth with sth’ có nghĩa là ‘gây cho ai/cái gì trở nên giận dữ’và từ ‘flammable’ là tiếng Anh của người Mỹ. Xin xem một số thí dụ:

– Petroleum – highly inflammable.

(Dầu mỏ – rất dễ cháy.)

– A sign on the container said: Danger Flammable Liquid.

(Một dấu hiệu trên thùng chứa cho biết: Chất lỏng dễ cháy nguy hiểm.)

– These armchairs are made from inflammable material, and are therefore dangerous.

(Những chiếc ghế bành này được làm từ vật liệu dễ cháy nên rất nguy hiểm.)

Tuy nhiên, ở tiếng Anh của người Anh thì ‘flammable’ là một thuật ngữ kỹ thuật/chuyên ngành có nghĩa ‘có thể bị bốc cháy’ (able or likely to burn very easily and possibly dangerous) như ở ví dụ: ‘The transportation of flammable substances is carefully regulated. (Việc vận chuyển các chất dễ cháy được quy định cẩn thận.)

Dù có cùng nghĩa nhưng do âm tiết đầu dễ nhầm với tiền tố phủ định ‘in-’ như trong từ ‘incomplete’, ‘inaccurate’… nên việc dùng ‘flammable’ được ưa thích hơn.

INFLAMMABLE – FLAMMABLE vs NON-FLAMMBLE

NON-FLAMMBLE /ˌnɒn ˈflæməbl/

Trái lại trái nghĩa của ‘flammable’ hay ‘inflammable’ lại là ‘non-flammable’ (quần áo,vải vóc…): không dễ bắt lửa’. Xin xem ví dụ:

– These materials are non-flammable.

CÂU, TỪ NGỮ CÓ TỪ ‘FLAMMMABLE’

… flammable liquids such as petrol or paraffin.

highly flammable liquids

– Caution! This solvent is highly flammable.

– … flammable liquids such as petrol or paraffin.

– These materials are highly flammable.

– The fact is that whisky is a flammable liquid.

CÂU CÓ TỪ ‘INFLAMMABLE’

– Hydrogen is not only highly inflammable, it is, when mixed with air, very explosive.

– Ethylene oxide is highly inflammable and any leakage could have led to a major explosion.

CÂU CÓ TỪ ‘NON-FLAMMABLE’

– Oxygen is a non-flammable gas, but will support combustion.

– They would show the enormous difference between flammable and non-flammable materials.

– They are relatively non-toxic, non-flammable and stable.

An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 11/5/2023

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: