Bettertogether.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHIÊN DỊCH: NGÔN NGỮ CHÀO MỪNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHIÊN DỊCH

CHỦ ĐỀ: NGÔN NGỮ CHÀO MỪNG (WELCOMING)

Ở các cuộc gặp gỡ như hội nghị, buổi họp, hoặc chiêu đãi, chúng ta, người điều khiển hội nghị, buổi họp … thường được yêu cầu phát biểu/nói trước đám đông như giới thiệu diễn giả, chào mừng khách quý …. Các bài viết ngắn này được viết và dịch từ cuốn Speeches for Special Occassions để giúp người phiên dịch cảm thấy tự tin khi gặp các tình huống đó.

NỘI DUNG

1. Xưng gọi nhóm/tập thể, sử dụng các từ ngữ xưng hô phù hợp với sự trang trọng của buổi gặp gỡ như:

– ‘Friends and colleagues /ˈkɒliːɡ/ , … ‘Thưa các bạn và quý đồng nghiệp, … ‘

2. Nói rõ nhóm/tập thể mà bạn đại diện (nhóm chào mừng) và cá nhân hoặc tập thể bạn đang chào mừng như:

– ‘On behalf of the institute of Public Administration of the Republic, I am honoured to welcome Professor Charles Morgan of Language Training International.’

3. Đề cập một hay hai điều đáng chú ý về (các) cá nhân hay nhóm/tập thể mà bạn đang chào mừng như:

– ‘Professor Morgan is the author of several very popular and useful language training and professional training textbooks; he has consulted widely on program design and curriculum development. In fact, he has helped institutes like ours in other countries to set up their English language training.’

4. Đề cập mục đích/giải thích lý do cho cuộc gặp gỡ hoặc chuyến thăm và điều bạn sẽ hy vọng đạt được.

– ‘Dr. Morgan will be advising us on how to incorporate English language training into our professional training program.’

5. Kết thúc bằng cách lập lại lời chúc mừng như:

– Professor Morgan, I hope you will enjoy your stay here and this will be the beginning of an ongoing association between our institutes.

NGÔN NGỮ

1. Xưng gọi khán thính giả

– Ladies and gentlemen, … Kính thưa quý vị, …
– Friends, …. Thưa các bạn bè (thân hữu), …
– Honoured guests, … Kính thưa quý vị khách quý, …
– Colleagues /ˈkɒliːɡ/, … Thưa quý đồng nghiệp, …

2. Diễn tả sự chào mừng

(On behalf of (tên của nhóm/tập thể bạn đại diện)),
– I am honoured to welcome you to Vietnam/to Hanoi/here.
– I’d like welcome you to this conference/meeting/trade fair/gathering.
– Welcome you to our organization/department.
– We welcomeyou to our university/college.

3. Xưng gọi khách mời

– Doctor, … Thưa tiến sĩ, …
– His/Her Excellency, the Ambassador, … Thưa Ngài đại sứ, …
– Messrs…. Thưa ông …
– Staff Sergeant … Thưa Thượng sĩ…

4. Diễn tả lời chúc mừng

– We hope you will enjoy your visit/stay/conference.sessions.
– We hope you will make new friends.
– We hope we will be able to exchange ideas/information/insights.
– We hope we will be able to solve our problem/come up with new ideas.
– We hope that this will be the beginning of continuing association/co-operation.

Sách tham khảo
1. Joyce Pagurek. Speeches for Special Occasions.

Thạc gián, 26/3/19

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: