Bettertogether.

ĐỘNG TỪ ‘MIND’ VÀ CẤU TRÚC ‘DO/WOULD YOU MIND IF … ?’

ĐỘNG TỪ ‘MIND’ VÀ CẤU TRÚC ‘DO/WOULD YOU MIND IF … ?’

1. MIND (v): BE ANNOYED BY; OBJECT TO
2. MIND + VERB-ING, MIND + OBJECT + VERB-ING
3. WOULD YOU MIND … ? 
4. DO/WOUD YOU MIND MY … ING? 
5. THÌ TRONG MỆNH ĐỀ PHỤ VỚI ĐỘNG TỪ ‘MIND’ 
6. CÁC CẤU TRÚC ĐỒNG NGHĨA VỚI WOULD/DO YOU MIND … ?
7. TRẢ LỜI CÂU HỎI VỚI ‘DO/ WOULD YOU MIND … ?
8. ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI

NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG

1. MIND (v): BE ANNOYED BY; OBJECT TO
Động từ ‘mind’ có nghĩa là ‘(cảm thấy) bực bội’, ‘phản đối (cái gì) và thường được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

– Do you mind ( = object) if I smoke?
(Tôi hút thuốc không phiền anh chứ?)
– Woud you mind ( = object) if I opened the window?
(Tôi mở cửa sổ anh không phản đối chứ?)

2. MIND + VERB-ING
MIND + OBJECT + VERB-ING

Động từ ‘mind’ theo sau nó có thể là một verb-ing hoặc object + verb-ing:

– Do you mind waiting a few minutes? (NOT … to wait)
– I don’t mind you coming in late if you don’t wake me up.

3. WOULD YOU MIND … ?

Cấu trúc ‘Would you mind … ? có thể dùng để:

a. Yêu cầu ai đó làm gì (ask people to do things) 
b. Xin phép ai (làm gì)

– Woud you mind opening the window? = Please open the window
– Would you mind if I opened the window?

4. DO/WOUD YOU MIND MY … ING?

Trong ngôn ngữ trang trọng (formal speech) đôi khi ta dùng ‘my’, ‘your’ + verb-ing sau động từ ‘mind’

– Do you mind my smoking? phổ biến hơn ‘Do you mind me smoking?’ hay ‘Do you mind if I smoke?’

5. THÌ TRONG MỆNH ĐỀ PHỤ VỚI ĐỘNG TỪ ‘MIND’

Ở mệnh đề phụ sau động từ ‘mind’ thì hiện tại được dùng để diễn đạt nghĩa tương lai.

– I don’t mind what you do ( not will do) after you leave school.

6. CÁC CẤU TRÚC ĐỒNG NGHĨA VỚI WOULD/DO YOU MIND … ?

‘CAN I … ?/ MAY I … ?’, ‘IS IT ALL RIGHT IF … ?’ có thể dùng thay thế ‘Would/do you mind …. ? với nghĩa ‘xin phép ai (làm gì) như:

– Can I go and see a movie with my friends tonight?
– May I speak to you for a moment in private, please?
– Is it all right if I smoke?

7. TRẢ LỜI CÂU HỎI VỚI ‘DO/ WOULD YOU MIND … ?

‘No, not at all’ ( = yes, it is all right) được dùng để đồng ý với câu hỏi ‘Do/would you mind … ?’.

‘Yes I would actually ( = no it is not all right) được dùng để từ chối với câu hỏi ‘Do/would you mind … ?’

– ‘Do you mind if I opened the window?’ ‘No, not at all’
– Would you mind if my daughter took a photograph of you?’ ‘Yes, I would actually.

*Lưu ý:
‘No’ trong trường hợp này là ‘Đồng ý’ (Yes) và ‘Yes’ trong trường hợp này là ‘Từ chối’ (No).

8. ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI

Như đã nói trên, với cấu trúc ‘Do/would you mind if … ?’ thì ‘No’ là ‘Yes’ và ‘Yes’ là ‘No’ nhưng trong giáo trình ‘Functions of English’ của Leo Jones thì tác giả cho rằng có thể trả lời đồng ý (give permission) với cụm từ ‘Yes, go ahead’ với các cấu trúc như:
– Anyone mind if I … ?
– D’you mind if I … ?
– Would you mind if … ?

Xin xem một đoạn ngắn trong hội thoại của tác giả:

– Richard: Alright … er … do you mind if I smoke?
– Brenda: Yes, go ahead!

* Theo thiển ý của tôi thì nếu ta trả lời ‘No, not at all’ thì câu trả lời cho ‘do you mind….?’ Còn ‘Yes, go ahead!’ thì đồng ý với ‘if I smoke’. Mời các bạn cho ý kiến.

Tài Liệu Tham Khảo

Sách ngữ pháp

1. A.J. Thomson & A.V. Martinet. 1987. A Practical English Grammar. OUP.
2. A. R. Close. 1977. A Reference Grammar for Sudents of English. Longman.
3. Michael Swan. 2009. Practical English Usage. OUP.

Từ điển

1. Language Activator. 1993. Longman.

Sách giáokhoa

1. Leo Jones. 1987. Functions of English. CUP.

Thạc gián 23/3/2019

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: