Bettertogether.

GOOGLE TRANSLATE: THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM TRONG DỊCH THUẬT

 

GOOGLE TRANSLATE: THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM TRONG DỊCH THUẬT

nguyễn phước vĩnh cố

Đây là một email của một du khách viết bằng tiếng Anh trên một trang web nổi tiếng thế giới về du lịch https://www.tripadvisor.com.vn/ dù là một email (thư tín điện tử) nhưng nội dung lại nói về ‘một du khách cần một bác sĩ da liễu do có vấn đề về da khi đang đi du lịch ở Việt nam’ nên ta thấy 1/2 văn bản là các thuật ngữ về y học. Tuy nhiên, điều đáng nói là những thuật ngữ y học này đôi khi (có thể) gây khó cho người dịch nhưng nếu ta nhờ Google Translate thì kết quả lại không ngờ…

Dù  dịch ‘giỏi’ về tiếng Anh y khoa là vậy nhưng với các cụm từ khá phổ thông như ‘sort of’: có phần/phần nào như trong ví dụ ‘I sort of like you’ hay cấu trúc ‘English speaking preferred’  thường bắt gặp trong các quảng cáo tuyển dụng nhân viên thì GT lại có ‘vấn đề’. Xin đưa một văn bản tiếng Anh do GT dịch từ Anh sang Việt và bản dịch này sau đó được chỉnh sửa bởi tôi (thuật ngữ trong dịch máy gọi là ‘post-editing’)

VĂN BẢN TIẾNG ANH:

Good Dermatologist in Hoi An ?

Dec 15, 2012, 10:28 AM

Hello,

I have been suffering from multiple sorts of skin infections – some itchy and like rashes and a few other due to insect bites from Thailand…

I have used the commonly available medicines and anti histamines, and the infection is sort of spreading to the entire body.

Any recommendations for a good dermatologist in Hoi An would be highly appreciated.

English speaking preferred.

– BẢN DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE

Tốt Bác sĩ da liễu ở Hội An?

Ngày 15 tháng 12 năm 2012, 10:28

Xin chào,

Tôi đã bị nhiều loại nhiễm trùng da – một số ngứa và giống như phát ban và một vài khác do côn trùng cắn từ Thái Lan …

Tôi đã sử dụng các loại thuốc thông thường có sẵn và chống histamine, và nhiễm trùng là loại lây lan sang toàn bộ cơ thể.

Bất kỳ đề xuất nào cho một bác sĩ da liễu ở Hội An sẽ được đánh giá cao.

Nói tiếng Anh ưa thích.

– BẢN DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE ĐƯỢC CHỈNH SỬA bởi Nguyễn Phước Vĩnh Cố

Liệu có một bác sĩ da liễu giỏi ở Hội An?

Ngày 15 tháng 12 năm 2012, 10:28

Xin chào,

Tôi đã bị nhiều loại nhiễm trùng da – một số ngứa và giống như phát ban và một vài nhiễm trùng khác do côn trùng cắn từ Thái Lan …

Tôi đã sử dụng các loại thuốc thông thường có sẵn và chống histamine, và nhiễm trùng đang/có phần lan rộng ra khắp cơ thể.

Tôi biết ơn  về việc bạn đã giới thiệu cho một bác sĩ da liễu giỏi ở Hội An/tôi đánh giá cao nếu bạn giới thiệu cho một bác sĩ da liễu giỏi ở Hội An/bất kỳ một sự giới thiệu nào một bác sĩ da liễu giỏi ở Hội An đều được đánh giá cao.

Ưu tiên cho bác sĩ biết nói tiếng Anh/bác sĩ nói được tiếng Anh càng tốt.

DẪN GIẢI MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ CẤU TRÚC:

GIỚI THIỆU GỐC TỪ (ROOT) VỀ HỆ DA (DERMATOLOGY)

 1. Der(mo), Der(ma), Dermat(o): chỉ da

– TÊN TIẾNG ANH MỘT SỐ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA:

 1. Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃ(ə)n/: bác sĩ sản khoa
 2. Pediatrician /ˌpidiəˈtrɪʃən or ˌpɛdiəˈtrɪʃən /: bác sĩ nhi khoa
 3. Ophthalmologist /ɔfθæl´mɔlədʒist /: bác sĩ mắt
 4. Gynecologist /ˌɡaɪnəˈkɑlədʒɪst/: bác sĩ phụ khoa
 5. Dermatologist /ˌdɜ:(r)məˈtɒlədʒɪst/: bác sĩ da liễu

– CÁC BỆNH VỀ DA:

 1. Dermatitis /də:mə´taitis / : viêm da
 2. Dermatosis /ˌdə:məˈtəʊsɪs/ : bệnh về da
 3. Rash /ræʃ/: phát ban
 4. Nettle-rash /ˈnetl- ræʃ/ : mề đay đn: urticaria

– ĐỘNG TỪ KẾT HỢP VỚI DANH TỪ ‘DISEASE’ (VERB+DISEASE)

 1. Have/catch/get/suffer from: bị (một bệnh)

– He has/catches/gets/suffers a serious lung disease.

– Ông ấy bị bệnh phổi nặng.

 1. Carry/pass on/spread/transmit

– Malaria is transmitted by mosquitoes.

– Bệnh sốt rét do muỗi

– TÍNH TỪ CHỈ TRIỆU CHỨNG VỀ BỆNH DA

 1. Itchy /ˈɪtʃi/: ngứa
 2. Irritated /ˈɪrɪteɪtɪd/: sưng tấy lên, rát da

Thạc gián, ngày 10/3/18

nguyễn phước vĩnh cố

Categorised in: dịch thuật chuyên ngành, tiếng anh y học - tiếng anh chuyên ngành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: