Bettertogether.

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương VIII: Các cặp từ mang nghĩa hỗ tương/đối lập trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý (in legal English)

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ

Chương VIII: Các cặp từ mang nghĩa hỗ tương/đối lập trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý (in legal English)

Nguyễn Phước Vĩnh Cố

Tôn Nữ Thanh Thảo

Tôn Nữ Hải Anh

Bảo Nguyên

Nếu biết trăm năm là hữu hạn…

Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này!

Các cặp từ mang nghĩa hỗ tương/đối lập trong lĩnh vực tiếng Anh pháp lý

Assignor: người, bên chuyển nhượng   –   Assignee: người, bên được chuyển nhượng

– Bailer/bailor: người, bên gửi tài sản –  Bailee: người, bên giữ tài sản

– Consignor: người, bên gởi hàng   –   Consignee: người, bên nhận hàng

– Drawer: người, bên ký phát hối phiếu   –   Drawee: người/bên (ngân hàng) trả tiền hối phiếu

– Employer: người chủ (sử dụng lao động)   –  Employee: người làm công

– Endorser: người ký hậu    –   Endorsee: người được ký hậu

– Lessor: người, bên cho thuê   –    Lessee: người, bên thuê nhà

– Licensor: người, bên cấp phép  –  Licensee: người, bên được cấp phép

– Mortgagor: bên người thế chấp – Mortgagee: bên, người nhận thế chấp

– Obligor: người, bên có nghĩa vụ   –  Obligee: người, bên nhận nghĩa vụ

– Payer: người trả tiền  –  Payee: người được trả tiền

– Pledgor/pledger: bên, người cầm cố – Pledgee: bên, người nhận cầm cố

* Lưu ý

– Các danh từ tận cùng bằng hậu tố -ER/-OR thường chỉ người cho/gởi cái gì.

– Các danh từ tận cùng bằng hậu tố -EE lại chỉ người nhận.

Các ví dụ

– A consignor (bên gởi hàng) sends goods to a consignee (bên nhận hàng).

– An employer (người chủ) gives a job to an employee (người làm công).

– A lessor (người cho thuê) gives a lessee (người thuê nhà) the use of a building.

– The pledgor (người cầm cố) gives the pledgee (người nhận cầm cố) some rights but doesn’t part with all rights of ownership.

Các động từ và các cặp từ mang nghĩa hỗ tương/đối lập trong tiếng Anh pháp lý

– Assign (assignor – assignee): chuyển nhượng

– Consign (consignor – consignee): gởi hàng

– Draw (drawer – drawee): ký phát/viết (một tấm séc)

– Employ (employer – employee): thuê làm

– Endorse (endorser – endorsee): ký hậu (một tấm séc/hối phiếu)

– Lease (lessor/lessee): cho thuê

– License (licensor – licensee): cấp phép

– Oblige (obligor – obligee): bắt buộc, có nghĩa vụ

– Pay (payer – payee): trả tiền

– Pledge (pledgor/pledger – pledgee): cầm cố

Các ví dụ về các động từ và các từ mang nghĩa hỗ tương/đối lập trong tiếng Anh pháp lý

– The author assigns (chuyển nhượng) the copyright to the publisher.

– The assignor (người chuyển nhượng) of the lease is leased from future liability under this lease.

– I’ll draw (ký phát) a cheque on the company account.

– Any correction on the cheque must be signed in full by the drawer (người ký phát hối phiếu).

– He is employed (được thuê làm) as a baggage handler at the airport.

– A large proportion of the company’s employees (người làm công) work outside the UK.

– You must endorse (ký hậu) a cheque before we can deposit (ký quỹ) it.

– Unfortunately, the endorser (người ký hậu) became insolvent (không có khả năng trả nợ) before the endorsee (người được ký hậu) had taken possession of the bill of lading.

– We license (cấp phép) the technology to other manufacturers.

– Competition rules protect the licensor (người cấp phép) as well as the licensee (người được cấp phép).

– Part of her job is chasing up slow payers (người trả tiền).

– The cheques were undated and had no payee’s name (tên của người được trả tiền).

– The shares were pledged (được cầm cố) to the bank as security for loan.

– The property is given as a pledge (vật cầm cố) until the debt is paid.

Sách Tham Khảo

  1. Enrique Alcaraz & Brian Huges. 2002. Legal Translation Explained. StJEROME.
  2. Hồ Canh Thân & các cộng sự. 2007. Soạn Thảo và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế (Nguyễn Thành Yến dịch) NXBTHtpHCM.
  3. Từ điển Oxford Business English Dictionay (2008).
  4. Từ điển Longman Business English Dicyionary.
  5. Từ điển Kinh Tế Kinh Doanh Anh-Việt. NXB KHKT.

Categorised in: Pháp luật, uncategorized

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: