Bettertogether.

dịch thuật rss

‘NỔI DA GÀ’ TRONG ‘NỔI DA GÀ KHI CÔ ẤY CẤT GIỌNG HÁT LÊN’ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the U o G Cách đây khá lâu, tôi có viết bài viết ngắn ‘NỖI SỢ HÃI VÀ CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH’ trong có cụm từ (sợ) nổi da gà do một bạn đọc ở Diễn đàn khác hỏi. NỔI DA GÀ LÀ GÌ?… Read More ›

LIỆU ‘GOOGLE TRANSLATE’ CÓ SỬ DỤNG ‘PHƯƠNG PHÁP DỊCH’ TRONG BẢN DỊCH CỦA MÌNH?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Ngày 10 tháng 5 năm 2018, khi tôi ‘nhờ’ Google Translate (GT) dịch văn bản sau để xem GT có thể dịch thuật ngữ ‘lượt khách quốc tế’ (ở đây tôi sẽ không đề cập lại cách dịch thuật ngữ này vì tôi đã… Read More ›

‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’ & VẤN ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DỊCH (EQUIVALENCE IN TRANSLATION)

Nguyễn Phước Vĩnh Cố A learner of the University of Google ‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’: NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN VÀ GOOGLE TRANSLATE (‘LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ’: ONLINE RESOURCES & GOOGLE TRANSLATE.) Từ cách dịch ‘lượt’ người tham quan/du khách’, ‘lượt tàu thuyền cập bến’, … có một câu hỏi được… Read More ›

SO TÀI VỀ DỊCH THUẬT PHÁP LÝ GIỮA NGƯỜI DỊCH (TỪ ĐIỂN) VÀ MÁY DỊCH (GOOGLE TRANSLATE): AI ‘NHỈNH’ HƠN AI?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google – Professional translators need to know more than a source and a target language. They also have to develop expertise in the subject areas they translate. – For a successful translation career, the knowledge of two or more languages is not enough. One should… Read More ›

ACCUSE – CONVICT: CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG DỊCH THUẬT

ACCUSE – CONVICT: CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG DỊCH THUẬT Nguyễn phước Vĩnh cố A learner of the University of Google Đây là cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh pháp lý.  Động từ ‘accuse’ được tường giải ‘nói rằng ai đó đã làm điều sai hoặc phạm tội’ và từ tương… Read More ›