Bettertogether.

dịch thuật rss

CULTURE (VĂN HÓA) & TRANSLATION (DỊCH THUẬT)

CULTURE (VĂN HÓA) & TRANSLATION (DỊCH THUẬT) How do you translate ‘Cầu khỉ’ (from Vietnamese) into English? PHƯƠNG THỨC VAY MƯỢN (BORROWING) Nếu bạn áp dụng phương thức vay mượn (borrowing) của Vinay & Darbelnet 1)     vay mượn thuần túy (pure loanwords): vay mượn mà không thay đổi về hình thức và nghĩa, nghĩa là… Read More ›

GIỚI TỪ ‘UNTIL’, ‘TILL’ & DỊCH THUẬT

GIỚI TỪ ‘UNTIL’, ‘TILL’ & DỊCH THUẬT N.P.V.C Nhân một câu hỏi của bạn Lý Duy Nguyễn ở Diễn Đàn Biên Phiên Dịch Tiếng Anh về lý do tại sao dùng ‘wouldn’t’ trong câu ‘Our Manager wouldn’t be back from business trip until Wednesday’ khi dịch câu tiếng Việt ‘Mãi đến thứ tư ông giám… Read More ›

TỪ CÂU HỎI ‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU VỀ HUẾ’ CÓ TỪ MÔ BẰNG TIẾNG ANH ĐẾN ‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT DỊCH’

TỪ CÂU HỎI ‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU VỀ HUẾ’ CÓ TỪ MÔ BẰNG TIẾNG ANH ĐẾN ‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT DỊCH’n.p.v.c Câu hỏi (Q): Anh Cố ơi, ngành học nghiên cứu về Huế có từ mô bằng tiếng Anh không anh? Trả lời (A): – Trước hết, phải khẳng định rằng trong từ… Read More ›

‘NGÀNH HỌC NGHIÊN CỨU VỀ HUẾ’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

NHÂN MỘT CÂU HỎI CỦA NGƯỜI BẠN ĐỒNG NGHIỆP Ở HUẾ, CHỊ Myhao Thantrong Câu hỏi (Q): Anh Cố ơi, ngành học nghiên cứu về Huế có từ mô bằng tiếng Anh không anh? Trả lời (A): – Trước hết, phải khẳng định rằng trong từ điển tiếng Anh dù chứa lượng từ vựng lên đến… Read More ›

CÁC Ý KIẾN VỀ CÁCH DỊCH CỤM TỪ ‘MISS WORLD VIETNAM’ SANG TIẾNG VIỆT ‘HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM’

CÁC Ý KIẾN VỀ CÁCH DỊCH CỤM TỪ ‘MISS WORLD VIETNAM’ SANG TIẾNG VIỆT ‘HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM’ n.p.v.c Cách đây một vài ngày, tôi có viết một bài viết ngắn ‘TRANH CÃI CÁCH DỊCH CỤM TỪ ‘HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM’ nay xin dẫn thêm một số ý kiến về cách… Read More ›