Bettertogether.

Thẻ: pháp luật

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT Một số lỗi dịch thuật liên quan đến tiếng Anh Pháp lý trong từ điển Anh-Việt – AWARD (v): ‘Award’ là một động từ bên cạnh nghĩa phổ thông ‘thưởng, tặng’ nó còn có thêm nghĩa ở chuyên ngành pháp lý là ‘quyết định… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương VII: Thành ngữ (Idiomatic expressions) trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý (in legal English)

c SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương VII: Thành ngữ (Idiomatic expressions) trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý (in legal English) Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết trăm năm là hữu hạn… Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương IIII: Giới từ trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương IIII: Giới từ trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết trăm năm là hữu hạn… Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này! Giới từ… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương I: Các Thuật Ngữ Pháp Lý Cơ Bản

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương I: Các Thuật Ngữ Pháp Lý Cơ Bản Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết trăm năm là hữu hạn… Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này! Các Thuật Ngữ Pháp… Read More ›