Bettertogether.

Thẻ: thuật ngữ pháp lý

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT Một số lỗi dịch thuật liên quan đến tiếng Anh Pháp lý trong từ điển Anh-Việt – AWARD (v): ‘Award’ là một động từ bên cạnh nghĩa phổ thông ‘thưởng, tặng’ nó còn có thêm nghĩa ở chuyên ngành pháp lý là ‘quyết định… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương VI: Từ La-tinh (Latin terms) trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý (in legal English)

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương VI: Từ La-tinh (Latin terms) trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý (in legal English) Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết trăm năm là hữu hạn… Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương IV: Cặp từ đồng nghĩa/gần đồng nghĩa (binomials/trinomials) trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý (in legal English)

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương IV: Cặp từ đồng nghĩa/gần đồng nghĩa (binomials/trinomials) trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý (in legal English) Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết trăm năm là hữu hạn… Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương V: Từ cổ trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương V: Từ cổ trong lĩnh vực tiếng Anh Pháp lý Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết trăm năm là hữu hạn… Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này! Trạng từ:… Read More ›

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương III: Thuật Ngữ Pháp Lý về Các Loại Tội Phạm

SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Chương III: Thuật Ngữ Pháp Lý về Các Loại Tội Phạm Nguyễn Phước Vĩnh Cố Tôn Nữ Thanh Thảo Tôn Nữ Hải Anh Bảo Nguyên Nếu biết trăm năm là hữu hạn… Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi dùng lại bài từ blog này! Thuật Ngữ… Read More ›