Bettertogether.

Thẻ: dịch thuật chuyên ngành

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? BÁC SĨ CHUYÊN KHOA: SPECIALIST SPECIALIST: BÁC SĨ CHUYÊN KHOA Trước hết, ‘bác sĩ chuyên khoa’ ở tiếng Việt có thể tương đương với từ ‘specialist’ /ˈspeʃəlɪst/ trong tiếng Anh. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT: EYE SPECIALIST/SPECIALIST IN EYE EYE SPECIALIST/SPECIALIST IN EYE: BÁC… Read More ›

TẠI SAO CÁC PHƯƠNG NGÔN TRONG KINH THÁNH THƯỜNG ĐƯỢC DỊCH THEO NGHĨA ĐEN

TẠI SAO CÁC PHƯƠNG NGÔN TRONG KINH THÁNH THƯỜNG ĐƯỢC DỊCH THEO NGHĨA ĐEN Nguyễn Phước Vĩnh Cố – AN EYE FOR AN EYE Trong Kinh Thánh, Chúa Jesus phán cùng môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo “mắt đền mắt, răng đền răng” (You have heard that it was said: An eye for… Read More ›

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

LỖI DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHÁP LÝ TRONG TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT Một số lỗi dịch thuật liên quan đến tiếng Anh Pháp lý trong từ điển Anh-Việt – AWARD (v): ‘Award’ là một động từ bên cạnh nghĩa phổ thông ‘thưởng, tặng’ nó còn có thêm nghĩa ở chuyên ngành pháp lý là ‘quyết định… Read More ›

CÂU CHUYỆN ‘THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH’ & ‘DỊCH THUẬT’

CÂU CHUYỆN ‘THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH’ & ‘DỊCH THUẬT’ Nguyễn Phước Vĩnh Cố PRESENT (v): TỪ PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI, THUẬT NGỮ Y KHOA PRESENT (v): TỪ PHỔ THÔNG Động từ ‘present’ là một từ phổ thông có nghĩa đầu tiên là ‘trao tặng’ (to officially give sb sth): cho ai cái gì… Read More ›

THE INTERNET RESOURCES AND SPECIALISED TRANSLATORS NGUỒN TƯ LIỆU TRÊN INTERNET VÀ NGƯỜI DỊCH CHUYÊN NGÀNH

Nguyễn Phước Vĩnh Cố & nhóm cộng sự Đại học Đà nẵng Tóm tắt Không cường điệu khi nói rằng Internet, một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 20 đã có ảnh hưởng to lớn đến đời sống hằng ngày của chúng ta. Internet đã và đang đóng một vai trò… Read More ›