Bettertogether.

thuật ngữ chuyên ngành rss

TỪ MỚI NĂM 2020: TỪ ‘COVID- 19’ ĐẾN ‘VAXICATION’, ‘VAXHOLE’ …

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Hàng loạt từ mới đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tiếng Anh như ‘covidiot’,  (someone ignoring public health advice: người phớt lờ lời khuyên về sức khỏe cộng đồng, khiến nguy cơ lây truyền Covid-19 ngày càng tồi tệ), ‘covideo party’(online… Read More ›

GHI (MỘT) BÀN THẮNG & GHI BÀN … : SCORE A GOAL & SCORE …

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google 1. GHI (MỘT) BÀN THẮNG: SCORE A GOAL / KICK A GOAL GHI BÀN MỞ TỈ SỐ (CHO): SCORE AN OPENER / AN OPENING GOAL (FOR) GHI BÀN TỪ CÚ ĐÁNH GÓT: SCORE A BACK HEEL GHI BÀN CÚ PHẠT (TRỰC TIẾP / GIÁN… Read More ›

TÍNH KẾT HỢP (COLLOCATION) CỦA CÁC TỪ NGỮ ‘VACCINE’, ‘VACCINATE’, & ‘VACCINATION’

TÍNH KẾT HỢP (COLLOCATION) CỦA CÁC TỪ NGỮ ‘VACCINE’, ‘VACCINATE’, & ‘VACCINATION’ nguyễn phước vĩnh cố a  learner of the University of Google TÍNH KẾT HỢP LÀ GÌ? (WHAT IS COLLOCATION?) Theo từ điển Longman về Giảng dạy Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học Ứng dụng [tr.62], thì ‘Tính kết hợp là cách thức từ… Read More ›

GÂY BÃO MẠNG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

GÂY BÃO MẠNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? NHỮNG TỪ NGỮ TIẾNG ANH CÓ THỂ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CỤM TỪ ‘GÂY BÃO MẠNG’ Ở TIẾNG VIỆT nguyễn phước vĩnh cố a learner of the university of Google GO VIRAL* BREAK THE INTERNET* ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘GO VIRAL’, và ‘BREAK THE INTERNET ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘GO VIRAL’… Read More ›

CÁC TỪ NGỮ DỄ NHẦM LẪN TRONG TIẾNG ANH & THUẬT NHỚ (MNEMONIC)

CÁC TỪ NGỮ DỄ NHẦM LẪN TRONG TIẾNG ANH & THUẬT NHỚ (MNEMONIC) Trong tiếng Anh có những cặp từ dễ gây cho ta sự nhầm lẫm (confusing words) vì chúng giống nhau về mặt hình thức (look-alike) và (gần) giống nhau về mặt phát âm (sound-alike). Trong bài trước, tôi có đưa ra hai… Read More ›