Bettertogether.

Thương mại rss

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI: PHÂN TÍCH THỂ LOẠI PHẦN MỞ ĐẦU VÀ ĐIỀU KHOẢN KẾT THÚC DƯỚI GÓC ĐỘ DỊCH THUẬT

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI: PHÂN TÍCH THỂ LOẠI PHẦN MỞ ĐẦU VÀ ĐIỀU KHOẢN KẾT THÚC DƯỚI GÓC ĐỘ DỊCH THUẬT COMMMERCIAL CONTRACT: GENRE ANALYSIS OF COMMENCEMENT and DATES and PARTIES AND TESTIMONIUM IN TRANSLATION Nguyễn Phước Vĩnh Cố Một hợp đồng thương mại tiếng Anh có nhiều điều khoản như 1. Phần mở đầu… Read More ›

CÁC THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TIẾNG ANH ĐƯỢC DÙNG TRONG LĨNH VỰC TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

CÁC THUẬT NGỮ QUÂN SỰ TIẾNG ANH ĐƯỢC DÙNG TRONG LĨNH VỰC TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI Nguyễn Phước Vĩnh Cố Lần trước, chúng tôi có viết một bài ngắn về thuật ngữ quân sự tiếng Anh xưa (dùng trước 75) nhưng vẫn còn dùng trong tiếng Việt nay đặc biệt trong lĩnh vực du lịch… Read More ›

NGÔN NGỮ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI TIẾNG ANH THE LANGUAGE OF A COMMERCIAL CONTRACT IN ENGLISH

  NGÔN NGỮ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI TIẾNG ANH THE LANGUAGE OF A COMMERCIAL CONTRACT IN ENGLISH   Nguyễn Phước Vĩnh Cố – Đại học Đà Nẵng –   “Now it is hereby agreed …”   Tóm tắt   Trong một thế giới toàn cầu hóa, vai trò của tiếng Anh ngày càng trở nên… Read More ›

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG DỊCH HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI TIẾNG ANH SOME PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF COMMERCIAL CONTRACTS IN ENGLISH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG DỊCH HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI TIẾNG ANH SOME PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF COMMERCIAL CONTRACTS IN ENGLISH   Nguyễn Phước Vĩnh Cố Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng Email: nguyenphuocvinhco@yahoo.com.vn   Tóm tắt   Ngôn ngữ tiếng Anh pháp lý có những đặc điểm riêng biệt vốn không… Read More ›

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG THỨC DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI SANG TIẾNG VIỆT METHODS AND PROCEDURES FOR TRANSLATING BUSINESS ENGLISH INTO VIETNAMESE

Bài viết gốc Nguyen Phuoc Vinh Co:
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG THỨC DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI SANG TIẾNG VIỆT METHODS AND PROCEDURES FOR TRANSLATING BUSINESS ENGLISH INTO VIETNAMESE   Nguyễn Phước Vĩnh Cố Ngô Trần Aí Diễm (*) (*) Sinh viên tiếng Anh lớp 03 khóa 08 Khoa Tiếng Anh…