Bettertogether.

Thương mại rss

‘NÓI’ & ‘LÀM’ TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

(0)
Tháng Bảy 25, 2021

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Nay, trong tiếng Anh thương mại, để nói loại người ‘nói ‘ cốt để khoe ta hiểu biết (miệng) & một loại người khác ‘nói là làm'(vừa miệng vừa tay), ta thấy có 3 thành ngữ khá mới đã có mặt trong từ điển… Read More ›

TÍNH TỪ ‘OUTSTANDING’: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG & THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

TÍNH TỪ ‘OUTSTANDING’: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG & THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH – OUTSTANDING: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG Khi ta gặp tính từ này trong hầu hết các tình huống thường có nghĩa phổ thông chính đầu tiên là ‘xuất sắc’ như ‘an outstanding student’ (sinh viên xuất sắc), ‘outstanding performance’ (thành tích xuất sắc),… Read More ›

PHÂN TÍCH THỂ LOẠI PHẦN MỞ ĐẦU CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT (GOOGLE TRANSLATE & NGƯỜI DỊCH)

PHÂN TÍCH THỂ LOẠI PHẦN MỞ ĐẦU CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT (GOOGLE TRANSLATE & NGƯỜI DỊCH) GENRE ANALYSIS OF COMMENCEMENT and DATES and PARTIES OF A COMMERCIAL CONTRACT AND TRANSLATION (GOOGLE TRANSLATE & TRANSLATOR) Nguyễn Phước Vĩnh Cố Một hợp đồng thương mại tiếng Anh có nhiều điều khoản như 1…. Read More ›

CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) Nguyễn Phước Vĩnh Cố Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích từ blog này Trong tiếng Anh chuyên ngành, nhiều nhà ngôn ngữ cũng lý thuyết dịch đều cho rằng ‘cụm giới từ’ là một thách thức đối với người dịch. Người dịch nếu chưa từng… Read More ›

GIỚI TỪ (PREPOSITION), CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

GIỚI TỪ (PREPOSITION), CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) Nguyễn Phước Vĩnh Cố Xin vui lòng dẫn nguồn khi trích bài từ blog này. Trong tiếng Anh chuyên ngành, nhiều nhà ngôn ngữ cũng lý thuyết dịch đều cho rằng ‘giới từ’, ‘cụm giới từ’ là một thách thức đối với người… Read More ›