Bettertogether.

Pháp luật rss

CONVICT – FIND SB GUILTY / NOT GUILTY (INNOCENT)

(0)
Tháng Năm 3, 2021

CONVICT – FIND SB GUILTY / NOT GUILTY (INNOCENT) CONVICT/ BE CONVICTED OF: KẾT ÁN/BỊ KẾT ÁN Hai từ ngữ này gần như đồng nghĩa. Từ ‘convict’ được định nghĩa ở tiếng Anh ‘to decide officially in a law court that someone is guilty of a crime’ (*phán quyết chính thức ở tòa rằng một… Read More ›

SO TÀI VỀ DỊCH THUẬT PHÁP LÝ GIỮA NGƯỜI DỊCH (TỪ ĐIỂN) VÀ MÁY DỊCH (GOOGLE TRANSLATE): AI ‘NHỈNH’ HƠN AI?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google – Professional translators need to know more than a source and a target language. They also have to develop expertise in the subject areas they translate. – For a successful translation career, the knowledge of two or more languages is not enough. One should… Read More ›

TỘI ‘NGỘ SÁT’, TỘI ‘CỐ SÁT’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

TỘI ‘NGỘ SÁT’, TỘI ‘CỐ SÁT’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? MANSLAUGHTER VOLUNTARY MANSLAUGHTER – INVOLUNTARY MANSLAUGHTER n.p.v.c TỘI NGỘ SÁT TỘI CỐ SÁT – TỘI NGỘ SÁT MANSLAUGHTER /ˈmænˌslɔː.tər/ LÀ GÌ? Theo từ điển Cambridge, ‘manslaughter’ có nghĩa là ‘​the crime of killing a person when the killer did not intend to… Read More ›

BỆNH TẬT (Y HỌC) – CÁC TỘI (PHÁP LÝ)

BỆNH TẬT (Y HỌC) – CÁC TỘI (PHÁP LÝ) nguyễn phước vĩnh cố, cựu học sinh Quốc học niên khóa 70-77 Nhân hai câu chuyện xảy ra trong thang máy: Một ở Hà nội và mới đây nhất (2/4) ở thành phố Hồ chí Minh nhưng câu chuyện sau lại là một cựu quan chức… Read More ›

TIẾNG ANH PHÁP LÝ (LEGAL ENGLISH) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

TIẾNG ANH PHÁP LÝ (LEGAL ENGLISH) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION) nguyễn phước vĩnh cố bảo nguyên Vui lòng dẫn nguồn khi cần trích dẫn Xin giới thiệu với bạn đọc một số thuật ngữ pháp lý mà đôi lúc người dịch sẽ ‘không xuôi chèo mát mái’ khi dịch từ Việt sang Anh và ngược… Read More ›