Bettertogether.

ngôn ngữ rss

GIỜ ‘G’ LÀ GÌ?

n g u y e n  p h u o c  v. i. n. h  c. o a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G  Cách đây không lâu, tình cờ đọc một stt của thầy Hiep Nguyen Van có câu ‘Giờ G đã đến!*’ trong một đoạn văn sau : Giờ G đã đến!… Read More ›

LẠI BÉ CÁI LẦM  ‘CÚC CÙ CU’ THAY VÌ  ‘Ò Ó O’ TRONG CUỐN SỔ TAY NGƯỜI DỊCH TIẾNG ANH  

n g u y e n  p h u o c  v. i. n. h  c. o a  l.e.a.r.n.e.r  o f  the  U o G  Trong cuốn ‘Sổ tay người dịch tiếng Anh’ (A handbook for the English language translator) của các tác giả Hữu Ngọc, Hữu Tiến, Mary Cowan, Elizabeth Hodgkin trong tiểu mục… Read More ›

NGÀY ĐẦU CỦA NĂM MỚI QUÝ MÃO ( MỒNG 1 THÁNG 1, 2023) & TẢN MẠN CON CHỮ ‘A’ TRONG BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

Nguyễn phước vĩnh Cố Bảo nguyên Hải anh _______________ – CÁC NGHĨA CỦA CON CHỮ ‘A’ a /ə/ (cũng an /ən/ mạo từ bất định) 1. một:  dùng trước danh từ đếm được hay danh từ số ít mà trước đó chưa được nói tới. a man, hotel, girl, committee o an aunt, egg, hour,… Read More ›

NĂM ‘MÃO’ VÀ NĂM ‘QUÝ MÃO’: VẤN ĐỀ DỊCH THUẬT TRONG NĂM MỚI

Nguyễn phước v.ĩ.n.h c.ố _______________ DỊCH NĂM ‘MÃO’ SANG TIẾNG ANH Dù gần như ai cũng biết lịch hoàng đạo 12 năm (12- year Vietnamese/Chinese zodiac /ˈzəʊ.di.æk/ calendar) của ta (Việt nam) và Trung quốc, được đại diện bởi 12 con vật khác nhau (represented by 12 different animals) thường được gọi là 12 con… Read More ›

BẠN BIẾT GÌ VỀ ‘NÓI LÁI’ TRONG TIẾNG ANH

SPOONERISM IN  ENGLISH n.p.v.c Nhân một câu chúc năm mới trong tiếng Anh ‘Happy New Year’ thành ‘Happy Near You’, xin chia sẻ với bạn đọc về ‘Nói lái’ trong tiếng Anh. Trước hết, mời bạn đọc xem một định nghĩa ‘Nói lái’ trong tiếng Việt CÁC NHÀ NGÔN NGỮ HỌC ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘NÓI… Read More ›