Bettertogether.

ngôn ngữ rss

TỪ ĐIỂN & NHỮNG LỖI/VẤN ĐỀ VỀ DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH

Sau đây là những lỗi liên quan đến dịch thuật chuyên ngành trong cuốn từ điển Anh – Việt do Viện Ngôn Ngữ Học biên soạn, Nxb tp HCM, 1998 https://www.fahasa.com/tu-dien-anh-viet-english-vietnamese-dictionary-294859.html . Đây là cuốn từ điển được chuyển dịch từ cuốn từ điển tường giải ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary’ (1992). 1. AWARD /əˈwɔːd/ (verb)… Read More ›

LIỆU ‘GOOGLE TRANSLATE’ CÓ SỬ DỤNG ‘PHƯƠNG PHÁP DỊCH’ TRONG BẢN DỊCH CỦA MÌNH?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Ngày 10 tháng 5 năm 2018, khi tôi ‘nhờ’ Google Translate (GT) dịch văn bản sau để xem GT có thể dịch thuật ngữ ‘lượt khách quốc tế’ (ở đây tôi sẽ không đề cập lại cách dịch thuật ngữ này vì tôi đã… Read More ›

CỤM TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH: THÁCH THỨC NGÔN NGỮ TRONG DỊCH CHUYÊN NGÀNH

(LONG NOUN PHRASES: LINGUISTIC CHALLENGES IN SPECIALISED TRANSLATION) Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Trong một số bài viết ngắn, tôi có đề cập một số ‘vấn đề ngôn ngữ’ khi người dịch gặp phải trong một văn bản chuyên ngành. Hôm nay xin trình bày với các thành viên… Read More ›

TỪ ‘VAXICATION’ ĐẾN ‘STAYCATION’, ‘HOLISTAY’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google BLEND LÀ GÌ? Theo từ điển Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics (tr.39) thì ‘blend’ (từ trộn hoặc từ gộp) còn có tên gọi khác là ‘portmanteau word’. PORTMANTEAU WORD /pɔːtˈmæntəʊ wɜːd/ also BLEND Từ điển Longman về GDNN & NNHUD*(tr.282) định… Read More ›

TỪ MỚI NĂM 2020: TỪ ‘COVID- 19’ ĐẾN ‘VAXICATION’, ‘VAXHOLE’ …

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Hàng loạt từ mới đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tiếng Anh như ‘covidiot’,  (someone ignoring public health advice: người phớt lờ lời khuyên về sức khỏe cộng đồng, khiến nguy cơ lây truyền Covid-19 ngày càng tồi tệ), ‘covideo party’(online… Read More ›