Bettertogether.

ngôn ngữ rss

CỤM TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH: THÁCH THỨC NGÔN NGỮ TRONG DỊCH CHUYÊN NGÀNH

(LONG NOUN PHRASES: LINGUISTIC CHALLENGES IN SPECIALISED TRANSLATION) Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Trong một số bài viết ngắn, tôi có đề cập một số ‘vấn đề ngôn ngữ’ khi người dịch gặp phải trong một văn bản chuyên ngành. Hôm nay xin trình bày với các thành viên… Read More ›

TỪ ‘VAXICATION’ ĐẾN ‘STAYCATION’, ‘HOLISTAY’

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google BLEND LÀ GÌ? Theo từ điển Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics (tr.39) thì ‘blend’ (từ trộn hoặc từ gộp) còn có tên gọi khác là ‘portmanteau word’. PORTMANTEAU WORD /pɔːtˈmæntəʊ wɜːd/ also BLEND Từ điển Longman về GDNN & NNHUD*(tr.282) định… Read More ›

TỪ MỚI NĂM 2020: TỪ ‘COVID- 19’ ĐẾN ‘VAXICATION’, ‘VAXHOLE’ …

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Hàng loạt từ mới đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tiếng Anh như ‘covidiot’,  (someone ignoring public health advice: người phớt lờ lời khuyên về sức khỏe cộng đồng, khiến nguy cơ lây truyền Covid-19 ngày càng tồi tệ), ‘covideo party’(online… Read More ›

PHONG TỎA TIẾNG ANH LÀ ‘LOCKDOWN’, VẬY ‘TÁI PHONG TỎA’ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Những ngày này, chúng ta nghe, thấy cái cụm từ ‘tái phong tỏa’ ở một số nước trên các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình, mạng xã hội … như: – ‘Nhiều nước ‘tái phong tỏa’ vì biến chủng Delta’. –… Read More ›

GIỚI THIỆU CÁC ĐỘNG TỪ TRONG MÔN TÚC CẦU GIÁO

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google 1. GHI (MỘT) BÀN THẮNG (đt): SCORE A GOAL / KICK A GOAL … MỞ TỈ SỐ (CHO): SCORE AN OPENER / AN OPENING GOAL (FOR) … TỪ CÚ ĐÁNH GÓT: SCORE A BACK HEEL … CÚ PHẠT (TRỰC TIẾP / GIÁN TIẾP): SCORE… Read More ›