Bettertogether.

ngôn ngữ rss

NGÔN NGỮ ANH: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT & DỊCH MÁY, NGƯỜI DỊCH

Trong các biển báo (cấm) ở tiếng Việt như ‘Cấm hút thuốc’, ‘Không hút thuốc’ … thì có thể dịch sang tiếng Anh là ‘No Smoking’ (no + verb-ing)/ ‘Don’t smoke’ (don’t + verb) ( = Cấm Hút Thuốc), ‘Smoking is prohibited’ / ‘Smoking is forbbiden’ (passive construction) ( = Hút Thuốc bị Cấm) nhưng… Read More ›

‘NỔI DA GÀ’ TRONG ‘NỔI DA GÀ KHI CÔ ẤY CẤT GIỌNG HÁT LÊN’ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the U o G Cách đây khá lâu, tôi có viết bài viết ngắn ‘NỖI SỢ HÃI VÀ CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG ANH’ trong có cụm từ (sợ) nổi da gà do một bạn đọc ở Diễn đàn khác hỏi. NỔI DA GÀ LÀ GÌ?… Read More ›

NGƯỜI DỊCH (TRANSLATOR), MÁY DỊCH (GOOGLE  TRANSLATE) TRONG VIỆC  CHUYỂN BÍNH ÂM HÁN NGỮ (PINYIN) CỦA CÁC TỪ  ĐỊA DANH, TÊN DANH NHÂN, TÊN THÀNH PHỐ Ở TRUNG QUỐC QUA ÂM HÁN-VIỆT (SINO VIETNAMESE) 

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google (U o G) PINYIN LÀ GÌ? TỪ ĐIỂN OXFORD ĐỊNH NGHĨA VỀ PINYIN Từ điển Oxford trực tuyến https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/…/ame…/pinyin  thì Pinyin /ˌpɪnˈyɪn/ (Bính âm) được định nghĩa là ‘the standard system of Roman spelling in Chinese’ (Hệ thống chuẩn của cách đánh vần Latinh… Read More ›

TỪ ĐIỂN & NHỮNG LỖI/VẤN ĐỀ VỀ DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH

Sau đây là những lỗi liên quan đến dịch thuật chuyên ngành trong cuốn từ điển Anh – Việt do Viện Ngôn Ngữ Học biên soạn, Nxb tp HCM, 1998 https://www.fahasa.com/tu-dien-anh-viet-english-vietnamese-dictionary-294859.html . Đây là cuốn từ điển được chuyển dịch từ cuốn từ điển tường giải ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary’ (1992). 1. AWARD /əˈwɔːd/ (verb)… Read More ›

LIỆU ‘GOOGLE TRANSLATE’ CÓ SỬ DỤNG ‘PHƯƠNG PHÁP DỊCH’ TRONG BẢN DỊCH CỦA MÌNH?

Nguyễn phước vĩnh cố A learner of the University of Google Ngày 10 tháng 5 năm 2018, khi tôi ‘nhờ’ Google Translate (GT) dịch văn bản sau để xem GT có thể dịch thuật ngữ ‘lượt khách quốc tế’ (ở đây tôi sẽ không đề cập lại cách dịch thuật ngữ này vì tôi đã… Read More ›