Bettertogether.

Du lịch rss

CÁC Ý KIẾN VỀ CÁCH DỊCH CỤM TỪ ‘MISS WORLD VIETNAM’ SANG TIẾNG VIỆT ‘HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM’

(0)
Tháng Tám 21, 2019

CÁC Ý KIẾN VỀ CÁCH DỊCH CỤM TỪ ‘MISS WORLD VIETNAM’ SANG TIẾNG VIỆT ‘HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM’ n.p.v.c Cách đây một vài ngày, tôi có viết một bài viết ngắn ‘TRANH CÃI CÁCH DỊCH CỤM TỪ ‘HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM’ nay xin dẫn thêm một số ý kiến về cách… Read More ›

AN ANALYSIS OF ENGLISH TOURISM DISCOURSE PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN TIẾNG ANH DU LỊCH

AN ANALYSIS OF ENGLISH TOURISM DISCOURSE PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN TIẾNG ANH DU LỊCH   Nguyễn Phước Vĩnh Cố Nguyễn Xuân Vĩnh Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Bài báo giới thiệu sơ lược một số thể loại chính của diễn ngôn du lịch viết và mô tả các đặc trưng của tiếng Anh du… Read More ›