Bettertogether.

BẠN BIẾT GÌ VỀ ‘UAV (MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI)

n g u y e n p h u o c v i n h c o

a l e a r n e r o f t h e U o G

UAV /ˌjuː eɪ ˈviː/ là từ tiếng Anh viết tắt của cụm từ Unmanned Aerial Vehicle’ /ˌʌnmænd eəriəl ˈviːɪk(ə)l/, dịch sang tiếng Việt là ‘Máy bay không người lái’.

TỪ ĐIỂN OXFORD ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘UAV’

UAV noun /ˌjuː eɪ ˈviː/

an aircraft without a pilot, controlled from the ground or by a computer on board (the abbreviation for ‘unmanned aerial vehicle’)

SYNONYM drone

The UAVs could be used for surveillance of possible enemy activity

TỪ ĐIỂN OXFORD ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘DRONE’

DRONE noun /drəʊn/

an aircraft without a pilot, controlled from the ground, used for taking photographs, dropping bombs, delivering goods, etc.

– aerial/surveillance drones

– Unmanned drones have replaced pilots for many of the missions in aerial warfare.

– Drone strikes killed 20 people in rebel-held areas.

– Get ready for a future where drones are delivering our packages.

Từ 2 định nghĩa trên, ta thấy ‘UAV’ đồng nghĩa với ‘drone.

UAV: Máy bay không người lái. Từ đồng nghĩa: Drone

‘MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TỰ SÁT’ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Nếu ta nhờ Google Translate (GT) dịch từ ‘máy bay không người lái tự sát’ thì GT cho kết quả đáng khen ‘suicide drones’ và nếu ta dùng phương thức tìm từ đồng nghĩa trong văn bản bằng cấu trúc suicide drone also known as … thì sẽ có các từ đồng nghĩa như ‘kamikaze drones, loitering munitions …’

TỪ NGỮ VỀ UAV TỰ SÁT TIẾNG ANH

Suicide /ˈsuːɪsaɪd/ drone: UAV tự sát

Kamikaze /ˌkæmɪˈkɑzi/ drone: UAV cảm tử

Loitering munitions/mjuːˈnɪʃn/: Đạn tuần kích

TỪ NGỮ ĐỒNG NGHĨA ‘MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TỰ SÁT’ Ở TIẾNG VIỆT

UAV tự sát ở tiếng Việt còn được gọi là ‘đạn tuần kích’, từ này được dịch từ cụm từ tiếng Anh ‘loitering munition’ có nghĩa ‘missile which flies around the target area and attacks only once a target is located’ (tên lửa bay xung quanh khu vực mục tiêu và tấn công chỉ khi mục tiêu được xác định) Bên cạnh ‘đạn tuần kích’, ta thấy có nơi dùng ‘UAV’ cảm tử được dịch từ cụm từ tiếng Anh ‘kamikaze* drones’.

TỪ ĐIỂN OXFORD ĐỊNH NGHĨA VỀ ‘KAMIKAZE’

kamikaze adjective /ˌkæmɪˈkɑːzi/

[only before noun] (from Japanese)

used to describe the way soldiers attack the enemy, knowing that they too will be killed

SYNONYM suicidal

a kamikaze pilot/attack

(figurative) He made a kamikaze run across three lanes of traffic.

‘UAV TỰ SÁT’ Ở TIẾNG VIỆT VÀ ‘SUICIDE DRONE’ HAY ‘KAMIKAZE DRONE’ Ở TIẾNG ANH

Ở tiếng Việt, bên cạnh từ ngữ ‘máy bay không người lái tự sát’, ta thấy còn có ‘UAV tự sát’, từ ngữ dịch vay mượn một phần (loan blends), sự vay mượn mà một phần của từ tiếng Việt (tự sát) còn phần còn lại là vay mượn từ cụm từ tắt tiếng Anh ‘UAV’; tuy nhiên, ở tiếng Anh, ngoài từ ngữ ‘loitering munition’ thì ‘UAV tự sát’ lại là một danh từ ghép mà người ta dùng từ ‘drone’ chứ không dùng cụm từ tắt ‘UAV’ và bổ nghĩa cho nó là ‘suicide’ hoặc ‘kamikaze’ như trong ví dụ sau:

– Al Jazeera’s defence analyst Alex Gatopoulos says these munitions can hover above an area to identify a target before diving to destroy it. They are also called ‘loitering’ munitions.

– Unlike drones that return to base once missiles are launched, ‘kamikaze’ or ‘suicide’ drones are destroyed in an attack.

An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 26 / 10 / 2022

Categorised in: ngôn ngữ, quân sự

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: