Bettertogether.

INDOCHINA WAR’ (OR ‘INDO-CHINA  WAR) LÀ CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG HAY LÀ CHIẾN TRANH ẤN ĐỘ-TRUNG HOA? 

NGUYỄN PHƯỚC VĨNH CỐ

‘INDOCHINA’ LÀ GÌ?

Theo từ điển Collins trực tuyến, ‘Indochina’ được định nghĩa:  

Indochina

in British English

or Indo-China

NOUN

/ˈɪndəʊˈtʃaɪnə/

1.  a peninsula in SE Asia, between India and China: consists of Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, and Malaysia (một bán đảo ở Đông Nam Á, giữa Ấn Độ và Trung Quốc: bao gồm Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và Malaysia).

INDO-CHINA LÀ GÌ?

Theo từ điển Cambridge trực tuyến, ‘Indo-China’ được định nghĩa:

Indo-China

noun [ U ]

UK  /ˌɪndəʊˈtʃaɪnə/ US

the area of land between India and China that includes countries like Vietnam (khu vực giữa Ấn Độ và Trung Quốc bao gồm các nước như Việt Nam)  

Từ hai dạng viết này (Indochina và Indo-China) ta thấy rất nhiều tài liệu, sách vở, bài báo … hoặc dùng ‘Indochina’ như ‘Wikipedia, Britannica …, hoặc ‘Indo-China’ như ‘China and The First Indo-China War (Chen Jian, Irving’s …), ‘The Indo-China War (1945-1954) (Edgar O’balance) …

WIKIPEDIA VÀ ‘INDOCHINA WAR’ (CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG)

The First Indochina War (generally known as the Indochina War in France, and as the Anti-French Resistance War in Vietnam) began in French Indochina on December 19, 1946, and lasted until July 20, 1954. (Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (thường được gọi là Chiến tranh Đông Dương ở Pháp và Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam) bắt đầu ở Đông Dương thuộc Pháp vào ngày 19 tháng 12 năm 1946 và kéo dài đến ngày 20 tháng 7 năm 1954.)

TÁC GIẢ CHEN  JIAN & INDO-CHINA WAR (CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG) TRONG NHAN ĐỀ MỘT BÀI BÁO DO BAN TU THƯ CAMBRIDGE XUẤT BẢN TRỰC TUYẾN

– China and the First Indo-China War, 1950–54*

Published online by Cambridge University Press:  12 February 2009

INDO-CHINA WAR TRONG ‘1962 INDO-CHINA WAR’ (Rishi Raj) LÀ CHIẾN TRANH ẤN ĐỘ – TRUNG HOA?

Nhưng trong một tiêu đề cuốn sách về chiến tranh Ấn Độ – Trung  Hoa , ấn phẩm điện tử, ta thấy cuốn sách sau khi dùng cụm từ ‘Sino-Indian War’ đã nêu một cụm từ đồng nghĩa là ‘Indo-China War’ từ lời của nhà xuất bản:

The Sino-Indian War, also known as the Indo-China War  and Sino-Indian Border Conflict, was a war between China and India that occurred in 1962. Điều này cho thấy ‘Indo-China’ ngoài nghĩa ‘Chiến tranh Đông Dương’ còn có ý nghĩa ‘Chiến tranh Ấn Độ – Trung Hoa’

 Và ở một trang mạng khác trong một bài báo có nhân đề ‘1962 India-China War: Seven Things You Might Not Know’ đã dùng cụm từ ‘Indo-China war’ với ý nghĩa ‘Chiến tranh Ấn Độ – Trung Hoa’ 3 lần

The Indo-China war ended on this day, 58 years ago.

(This story was first published on 5 July 2017. It is being reposted from The Quint’s archives to mark the end of the 1962 Indo-China war.)

https://www.thequint.com/news/india/facts-about-1962-india-china-war

The Indo-China war, that began on 20 October 1962, saw a month-long standoff  between  approximately 10,000-20,000 Indian troops and 80,000 Chinese troops. The war ended on 21 November, 54 years ago, after China declared a ceasefire. Amid the barrage of information available on the war, here are a few things about the war that you might not be aware of.  

CÁC HÌNH THỨC GỢI Ý DÙNG THAY CHO ‘INDO-CHINA’ TRONG  ‘INDO-CHINA WAR’

1. Sino-Indian

2. Indo-Chinese

3. India-China

27 / 9 / 2021 Thạc Gián, TP Đà Nẵng

Categorised in: ngôn ngữ, thuật ngữ chuyên ngành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: