Bettertogether.

LIỆU TỪ OXFORD (1992) CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’ VỚI THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’?

LIỆU TỪ OXFORD (1992) CÓ ‘BÉ CÁI LẦM’ VỚI THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’?

n.p.v.c

Định nghĩa tính từ ‘amphibious’ trong từ điển Oxford (1992) là ‘ amphibious adj [usu attrib] involving both sea and land forces: amphibious operations’. Dựa trên cở sở cuốn từ điển tường giải tiếng Anh Oxford (1992) nói trên, nhóm biên soạn Viện Ngôn Ngữ Học đã dịch định nghĩa từ ‘amphibious’ là ‘bao gồm cả lực lượng hải quân và lục quân’ và ví dụ ‘amphibious operations’được dịch sang tiếng Việt là ‘những cuộc hành binh hải lục quân’.

ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ ĐIỂN OXFORD (2005) VỀ THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’

Tuy nhiên, từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of English (2005) định nghĩa lại tính từ ‘amphibious’ có phần khác nhiều hơn (rõ ràng hơn) trước là ‘(of military operations) involving soldiers landing a place from the sea’ thì có thể hiểu là ‘(về những cuộc hành quân) bao gồm những người lính đổ bộ một khu vực từ biển vào’.

ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ ĐIỂN OXFORD (2015) VÀ ‘BÉ CÁI LẦM’ VỀ DỊCH THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’

Gần đây nhất, từ điển ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of English (2015) vẫn giữ nguyên định nghĩa của ấn bản Oxford (2005) là ‘‘(of military operations) involving soldiers landing a place from the sea’ nhưng không hiểu sao dù được tường giải ở tiếng Anh như thế nhưng lại được dịch là ‘(về chiến dịch quân sự) gồm lính thủy đánh bộ’ (?). Một lý do cắt nghĩa ‘bé cái lầm’ về dịch thuật ngữ này là ở định nghĩa tiếng Anh không thấy ‘bóng dáng’ anh chàng ‘lính thủy đánh bộ’

ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ ĐIỂN OXFORD (1992) SO VỚI ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ ĐIỂN WEBSTER (1962) VỀ THUẬT NGỮ ‘AMPHIBIOUS’

Nếu định nghĩa trong Oxford (1992) chỉ gói gọn nghĩa ‘‘bao gồm cả lực lượng hải quân và lục quân’ thì từ điển Webster’s New Collegiate Dicionary (1961) tường giải từ ‘amphibious’ bao quát và rộng hơn nhiều ‘Mil. Executed by co-ordinated action of land, sea, and, sometimes, air forces organized for invasion as, amphibious operations; also,  trained or organized for such action; as, amphibious forces

ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ ĐIỂN CAMBRIDGE TRÊN MẠNG

Từ điển này nêu 2 nghĩa của từ ‘amphibious’: 1. Lưỡng cư và 2. Liên quan đến khí tài/công cụ /xe có thể hoạt động trên đất liền hoặc dưới nước và ở nghĩa này có chua thêm cụm từ tường giải nghĩa rõ hơn trong ví dụ ‘an amphibious landing/attack (from the sea onto the land) mà ta có thể hiểu (một cuộc đổ bộ/tấn công đổ bộ (từ biển vào đất liền) như từ điển Oxford (2005).

amphibious /æmˈfɪb.i.əs/

1. of or relating to a type of animal that lives both on land and in water:

amphibious animals

2. relating to vehicles that operate both on land and in water:

amphibious vehicles/aircraft

an amphibious landing/attack (from the sea onto the land)

MỘT ĐỊNH NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ ‘ĐỔ BỘ’ Ở MỘT TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Từ điển tiếng Việt (NXB Khoa học Xã hội Hà Nội. 1994) định nghĩa động từ ‘đổ bộ’ là ‘Đem quân đội từ tàu thủy lên bờ để lập căn cứ mà đánh rộng ra’ (tr. 308)

Tôi cho rằng thuật ngữ ‘amphibious’ trong từ điển Oxford (1992) và Webster (1961) đã tường giải đúng nghĩa của nó vào thời điểm đó nhưng sau này đã có sự thay đổi về nghĩa nhưng đúng là từ điển Oxford (2015) đã ‘bé cái lầm’ về dịch thuật ngữ ‘amphibious’.

da nang, 7/7/11

n.p.v.c

Categorised in: dịch thuật chuyên ngành, thuật ngữ chuyên ngành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: