Bettertogether.

CẤU TRÚC DANH TỪ & CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ TRONG DỊCH THUẬT

CẤU TRÚC DANH TỪ & CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ TRONG DỊCH THUẬT

PHAN NGỌC, NGỌC THỨ LANG, NGUYỄN HỒNG CỔN VÀ NGUYỄN PHƯỚC VĨNH CỐ

PHAN NGỌC

Theo Phan Ngọc trong ‘Cách Giải Thích Văn Học Bằng Ngôn Ngữ Học’ (2000, tr.219-220, NXB Trẻ) thì ‘để có những câu văn dễ hiểu và Việt nam, trong dịch hay viết nên đổi các kiến trúc danh từ thành kiến trúc động từ’. Ông cho ví dụ ‘Thấy quân ta đến, quân địch tháo chạy’ rõ ràng là dễ hiểu hơn ‘Trước sự xuất hiện của quân ta, quân địch tháo chạy’.

– Thấy quân ta đến, quân địch tháo chạy.
– Trước sự xuất hiện của quân ta, quân địch tháo chạy.

NGUYỄN HỒNG CỔN

Theo TS Nguyễn Hồng Cổn trong ‘Về Sự Phi Đối Xứng Giữa Hình Thức và Ý Nghĩa Trong các Đơn Vị Ngữ Pháp (2000, tr.40, Tạp chí Ngôn Ngữ số 7) thì ‘người Anh khi cám ơn người khác về một việc gì mà người đó đã làm cho mình hay dùng cụm danh từ bổ ngữ sau động từ ‘thank’: Thank you for your hep, Thank you for your visit. Cũng diễn đạt ý đó, người Việt thường dùng sau động từ cám ơn một kết cấu chủ vị làm bổ ngữ: Cám ơn anh đã giúp đỡ, Cám ơn ông đã viếng thăm.

– Thank you for your hep (Cám ơn anh đã giúp đỡ).
– Thank you for your visit (Cám ơn ông đã viếng thăm).

NGỌC THỨ LANG

Bản dịch ‘Bố già’ của Ngọc Thứ Lang chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh năm 1972 sang tiếng Việt mà trong đó có cụm danh từ ở nguyên bản tiếng Anh: Much to the Don’s annoyance he was summoned into the house by his bodyguard (tr.298) được ông chuyển thành cụm chủ vị: Ông trùm đã có vẻ bất mãn khi bị thằng cận về mời vô coi (tr.256).

– Much to the Don’s annoyance he was summoned into the house by his bodyguard ( Ông trùm đã có vẻ bất mãn khi bị thằng cận về mời vô coi).

VÀ …

Bài báo ‘Đặc Điểm của Tiếng Anh Pháp Lý: Các Thách Thức về Ngôn Ngữ Trong Dịch Thuật’ đăng trong blog nguyenphuocvinhco.com cho rằng ‘tiếng Anh pháp lý có khuynh hướng dùng ‘cấu trúc danh từ’ thì ở tiếng Việt lại ưa thích ‘cấu trúc động từ’: Upon the conclusion of this Agreement (Khi hợp đồng này được ký kết/khi ký kết hợp đồng này): ‘when this Agreement was concluded) và Shipment is to be effected 30 days after the acceptance of the relevant L/C (sau khi L/C liên quan được chấp nhận: after the relevant L/C was accepted.

#Nguyenpuoc vinhco

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: