Bettertogether.

Year: 6

ĐẶC TÍNH TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP CỦA TIẾNG ANH PHÁP LÝ

ĐẶC TÍNH TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP CỦA TIẾNG ANH PHÁP LÝ LEXICO-GRAMMATICAL PROPERTIES OF LEGAL ENGLISH Nguyễn Phước Vĩnh Cố Trường Đại Học Đà Nẵng The law is the profession of words David Mellinkoff [dẫn theo Standford,15] TÓM TẮT Bất kỳ ai đọc một văn bản tiếng Anh pháp lý hẳn phải nhận thức… Read More ›

DẠNG THỨC XƯNG HÔ VÀ CẤU TRÚC VÔ NHÂN XƯNG TRONG DIỄN NGÔN TIẾNG ANH KHOA HỌC

DẠNG THỨC XƯNG HÔ VÀ CẤU TRÚC VÔ NHÂN XƯNG TRONG DIỄN NGÔN TIẾNG ANH KHOA HỌC ADDRESS FORMS AND IMPERSONAL CONSTRUCTIONS IN SCIENTIFIC ENGLISH DISCOURSE Nguyễn Phước Vĩnh Cố Đại Học Đà Nẵng TÓM TẮT Nghiên cứu khoa học luôn là mối quan tâm chính đối với hầu hết giáo viên và sinh viên… Read More ›

Y HỌC: CÁC CHUYÊN KHOA – BÁC SĨ CHUYÊN KHOA VÀ CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN MEDICINE: SPECIALITIES – SPECIALISTS – ALLIED HEALTH PROFESSIONALS

<p>Y HỌC: CÁC CHUYÊN KHOA – BÁC SĨ CHUYÊN KHOA VÀ CÁC CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ TƯƠNG CẬN MEDICINE: SPECIALITIES – SPECIALISTS – ALLIED HEALTH PROFESSIONALS Nguyễn phước vĩnh cố 1. Y học (YH) và các chuyên khoa y học (CKYH): Theo Rickards [4,15], từ “medicine” (y học) bắt nguồn trực tiếp ở từ… Read More ›

PHÁT TRIỂN TỪ VỰNG Y HỌC TIẾNG ANH: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÌNH THÁI TỪ VÀ TÍNH KẾT HỢP TỪ

PHÁT TRIỂN TỪ VỰNG Y HỌC TIẾNG ANH: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÌNH THÁI TỪ VÀ TÍNH KẾT HỢP TỪ MEDICAL ENGLISH VOCABULARY  DEVELOPMENT: MORPHOLOGICAL ANALYSIS AND COLLOCATION Nguyễn Phước Vĩnh Cố Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng 1. Giới  thiệu Đặc trưng quan trọng nhất của mỗi lĩnh vực khoa học… Read More ›

Những điểm cần lưu-ý khi dịch một văn-bản khoa-học – kĩ-thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Some challenges in the translation of an English scientific technical text into Vietnamese)

Những điểm cần lưu-ý khi dịch một văn-bản khoa-học – kĩ-thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Some challenges in the translation of an English scientific technical text into Vietnamese) Nguyễn-Phước-Vĩnh-Cố, Trường Đại-học Ngoại-ngữ, Đại-học Đà-Nẵng Nguyễn-Bắc-Nam, Đại-học Đà-Nẵng TÓM TẮT Khi dịch một văn bản Khoa học – Kỹ thuật từ Anh sang Việt, giáo… Read More ›